Podpořené projekty


Deník Referendum (GKP2016)

Poskytnutá částka: 250 000 Kč

Období podpory: leden až červen 2017

Střet zájmů ministra financí v zemědělském sektoru

V rámci podpořeného projektu vznikly texty, které spojuje popis metod a způsobů, jimiž síla peněz nelegitimně ovlivňuje tvorbu rozhodnutí, a podkopává tím základy demokracie. Jednou z kauz, kterou Deník Referendum sledoval, je možné zneužívání České inspekce životního prostředí a jí nadřízeného ministerstva ve prospěch Agrofertu. Redakce také mapovala podnikání ministra financí Andreje Babiše v zemědělství a potravinářském průmyslu. V rámci projektu vydala knihu nazvanou Žlutý baron – Skutečný plán Andreje Babiše: Zřídit stát jako firmu.
Ukázky z výstupů (více www.denikreferendum.cz):
Babišovo sorry jako: pro vás daňový kombajn, pro mě úniky a klid
Jakmile zjistí, že je to Babišovo, dají zpátečku