Podpořené projekty


Deník N (J19)

Poskytnutá částka: 250 000

Období podpory: červenec 2019 - prosinec 2019

Tváře normalizace

Při příležitosti 30. výročí sametové revoluce Deník N nabídne sérii textů Tváře normalizace, v níž popíše a rozebere roli a činnost lidí, kteří zajišťovali přežití komunistického režimu v Československu v 70. a 80. letech 20. století a obvykle jim bývá věnována menší pozornost než disidentům či obětem, popřípadě jsou medializováni méně než zločiny 50. let. Pozornost budeme věnovat lidem, kteří byli skutečnými nositeli normalizace.