Podpořené projekty


Člověk v tísni (M20)

Poskytnutá částka: 500 000 Kč

Období podpory: leden 2020 až prosinec 2020

Jeden svět na školách – Mediální vzdělávání

JSNS je vzdělávací program a webový portál, který poskytuje učitelům audiovizuální lekce, vzdělávací kurzy, metodickou podporu, didaktické příručky a další materiály pro výuku ve školách.

Cílem projektu je přispět k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní a ovlivňují dění kolem sebe.

Jedním z pilířů projektu je Mediální vzdělávání, jehož záměrem je učit mladé lidi pracovat s informacemi, analyzovat mediální sdělení a posuzovat jejich důvěryhodnost, rozlišovat ta, která jsou založena na faktech, od těch manipulativních a lživých. Žáci a studenti se učí využívat potenciál moderních technologií se znalostí jejich rizik.