Podpořené projekty


investigace.cz (P18)

Poskytnutá částka: 400 000 Kč

Období podpory: leden 2019 až říjen 2019

Domy na peníze

Cílem bylo informovat veřejnost o praktických dopadech přeshraničního finančního zločinu na Českou republiku, konkrétně na ceny nemovitostí. V publikovaných materiálech o tom, jak peníze z korupce a drog mění tváře měst, najdete přehledné interaktivní mapy a video. Autoři se zaměřili na Prahu, Mariánské lázně a Karlovy Vary.

Ukázky z výstupů (více na webu investigace.cz):

Hra Monopoly o Mariánské Lázně

Balkánská cesta kolonádou Karlových Varů

Kdo si kupuje Václavák?