Podpořené projekty


investigace.cz (P18)

Poskytnutá částka: 400 000

Období podpory: leden 2019 až říjen 2019

Domy na peníze

Cílem je informovat veřejnost o praktických dopadech přeshraničního finančního zločinu na Českou republiku, konkrétně na ceny nemovitostí. Tři interaktivní publikace snadno a srozumitelně vysvětlí, jak peníze z korupce a drog mění tvář města. Autoři se zaměří na Prahu, Mariánské lázně a Karlovy Vary.