Podpořené projekty


Brit Jensen (M19)

Poskytnutá částka: 8 000 Kč

Období podpory: říjen 2019

Účast v porotě soutěže PRIX EUROPE 2019

Uhrazení poplatků souvisejících s osobní účastí autorky podcastové série Matematika zločinu v porotě soutěže PRIX EUROPE 2019 v Postupimi ve dnech 8. – 10. října 2019.