Podpořené projekty


ArsAnima, z. s. (M19)

Poskytnutá částka: 150 000 Kč

Období podpory: duben 2019 až březen 2020

Úroveň psychiatrické péče v České republice

Jaká je kvalita psychiatrické péče u nás, poskytované v ambulantních i lůžkových zařízeních? Jak probíhá reforma psychiatrie a nakolik efektivní jsou kampaně, které se snaží o destigmatizaci lidí, trpících psychickými onemocněními? Výsledkem podpořeného projektu bude šest reportáží, pojednávajících o realitě psychiatrické péče v České republice.