Podpořené projekty


A2larm (P19)

Poskytnutá částka: 250 000 Kč

Období podpory: leden 2020 až červen 2020

Rok nula: Periferie versus centrum. O čem naši politici už třicet let mluví a ještě dalších třicet let budou

Poslední výzkumy ukázaly, že Česko sužuje řada strukturálních a regionálních nerovností. Rozdíly mezi periferií a centrem se vyostřují. Vzdělání, zdravotnictví, postavení českých důchodců, postindustrializaci a kulturu představí série pěti analytických reportáží jako oblasti, na nichž můžeme problémy dnešního Česka názorně demonstrovat. Jak se tyto sociální fenomény, třicet let po Sametové revoluci, promítají do společenské soudržnosti? Možnosti jejich řešení naznačí v podcastech odborníci specializující se na daná témata.