Aktuálně běžící projekty


Sinopsis(

Poskytnutá částka: 150 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Analytické zpravodajství o současné Číně a česko-čínských vztazích

Redakce Sinopsis.cz složená z odborníků z Ústavu Dálného východu na FF UK a sdružení AcaMedia zveřejňuje několikrát týdně autorské články a analýzy o dění v současné Číně. Kromě toho spolupracuje formou konzultací a rešerší s mainstreamovými médii při zpracování materiálů souvisejících s česko-čínskými vztahy.

Evropské hodnoty(

Poskytnutá částka: 200 000

Období podpory: leden 2019 až září 2019

Tréninkový program občanské žurnalistiky

V rámci projektu proběhne kurz pro 10 motivovaných novinářů a novinářek, kteří se sami na vlastní pěst věnují tématům spojeným s dezinformační a extremistickou scénou v České republice. Vznikne také praktický manuál v českém jazyce pro bloggery a aktivisty zabývající se tímto tématem.

 

 

Hlídací pes(

Poskytnutá částka: 300 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Kyberšpionáž na území České republiky

Existují podložené obavy, že Čína prosazuje své kyberšpionážní zájmy v ČR především přes telekomunikační techniku firmy Huawei, která zde působí jako dodavatel síťové infrastruktury Telefonicy O2, jejíž služby využívá většina státní správy. Projekt objasňuje, jaká bezpečnostní rizika z toho plynou a navrhuje řešení ze zkušeností jiných evropských států.

Sedmá generace(

Poskytnutá částka: 150 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Mizející úrodná půda

Podle nejnovějších údajů MŽP přichází ČR každý rok o 21 miliónů tun ornice. Jaké jsou příčiny a kdo je za tento stav zodpovědný? Ve kterých regionech dochází k největšímu úbytku, jaké jsou prognózy vývoje a příklady dobré praxe? Projekt přináší odpovědi v podobě analyticko-investigativních textů.

Neovlivní(

Poskytnutá částka: 450 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Fake news jako nástroj českých politiků

Stále častěji jsme svědky toho, že se čeští politici snaží s pomocí fake news přepisovat realitu. A současně neexistuje soustředěný tlak na změnu situace. Podpořený projekt dostává do veřejného prostoru základní myšlenku, že lež nesmí být akceptovatelným nástrojem politika a vytváří databázi, která shromažďuje a popisuje jednotlivé případy lží.

Demagog.CZ(

Poskytnutá částka: 92 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Sliby vlády Andreje Babiše

Kontrola slibů se ve světě stává součástí běžné mediální rutiny, v ČR se tak zatím neděje. Demagog.cz proto zpřístupní široké veřejnosti výběr 50 ověřených vládních slibů. Médiím navíc poskytne analytický materiál k dalšímu rozpracování. Stěžejním prvkem podpořeného projektu bude uživatelsky atraktivní webové rozhraní.

Reportér Magazín(

Poskytnutá částka: 450 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Vláda: Co se děje pod povrchem

Projekt sleduje skryté dění uvnitř vlády a vládní koalice. Zvláštní zřetel je věnován konfliktům zájmů, krokům souvisejícím s hromaděním politické a ekonomické moci a také záležitostem, které mohou mít dopad na svobodné a férové občanské a podnikatelské prostředí.

Voxpot(

Poskytnutá částka: 225 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Česká stopa ve světě

Reportáže představí téma působení ČR v zahraničí, které má vliv na veřejnou debatu a politickou agendu v Česku. Půjde o tyto oblasti: 1) české závazky vůči NATO, 2) česká armáda na misích, 3) Česko zbrojí svět.

České centrum pro investigativní žurnalistiku(

Poskytnutá částka: 400 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Domy na peníze

Cílem je informovat veřejnost o praktických dopadech přeshraničního finančního zločinu na Českou republiku, konkrétně na ceny nemovitostí. Tři interaktivní publikace snadno a srozumitelně vysvětlí, jak peníze z korupce a drog mění tvář města. Autoři se zaměří na Prahu, Mariánské lázně a Karlovy Vary.

Hlídací pes(

Poskytnutá částka: 250 000

Období podpory: leden 2019 až červen 2019

Nevina v ČR

Kolik je v českých věznicích nevinných odsouzených? Existují pochybnosti v řádech jednotek až desítek případů, justiční a forenzní systém se ale přezkumu zatím úspěšně brání. Cílem projektu je zmapovat situaci kolem možných nepravedlivých odsouzení v českém justičním systému. Kde dělá policie největší chyby? V čem je problém žádosti o obnovu procesu – jak se soudci brání přiznat vlastní chyby?