Proč nás podpořit


Proč věnovat peníze zrovna nám? Stanete se součástí jedinečného projektu a spolu s námi pomůžete seriózním novinářům zkvalitnit jejich práci a zvýšit její celospolečenský vliv.

Díky způsobu, jakým s finančními i jinými dary nakládáme, si můžete být jisti, že se vaše peníze i další podpora dostanou na správné místo a do správných rukou.

Cíleně podporujeme projekty, které prokázaly svoji životaschopnost, mají potenciál růstu a přispívají ke kultivaci českého mediálního prostředí.

Klademe velký důraz na posílení nezávislé investigativní a analytické žurnalistiky v regionech České republiky.

Podporujeme také nezávislou názorovou žurnalistiku s celospolečenským dosahem, která je v souladu s našimi základními hodnotami.

Kdo se může stát dárcem?

Fond má v zájmu transparentnosti stanovená pravidla pro přijímání darů. Dárcem nadačního fondu může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba splňující následující kritéria:

  • výše daru musí odpovídat reálným možnostem dárce;
  • dar nesmí být anonymní – v opačném případě ho nadační fond nepřijme;
  • dar v hodnotě přesahující 10 000 korun může dárce nadačnímu fondu darovat jen na základě písemné darovací smlouvy;
  • v případě daru převyšujícího 250 000 korun musí přijetí daru schválit správní rada – ta má právo svým rozhodnutím jakýkoliv dar odmítnout;
  • dotace či dar nesmějí pocházet ze zdrojů státu, jeho orgánů či orgánů samosprávy České republiky.

Více informací naleznete ve směrnici o přijímání darů či nás můžete kontaktovat na e-mailu [email protected] a domluvit si s námi schůzku.

Jak se stát dárcem

Podpořit nás můžete finančně darem na účet 2113445291/2700, který máme zřízený u UniCredit Bank. Vítanou pomocí je však také poskytnutí odborné služby či hmotného vybavení ať již nám, nebo médiím, která podporujeme. Všem dárcům moc děkujeme za podporu!

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru vystavujeme automaticky všem dárcům. V případě darů nad 10 000 Kč je vystavujeme dle údajů uvedených v darovací smlouvě. U darů do 10 000 Kč (včetně) Vám vystavíme potvrzení o daru v případě, že nám zašlete své údaje emailem na adresu [email protected].

Co znamená být dárcem fondu?

  • Přihlásit se do společnosti lidí, kteří pomalu ale jistě pomáhají měnit Českou republiku.
  • Projevovat zájem o to, co se děje ve vašem okolí a zemi.
  • Investovat peníze do budoucnosti země, v níž byly vydělány.
  • Mít úctu k liberální demokracii a vědomě přispívat k pluralitě názorů.
  • Být součástí pravidelných setkávání a debat nad aktuálními tématy mediálního světa.