Kdo jsme


Kolegium

Petr Cichoň(

Jsem podnikatel a majitel společnosti Crocodille, pod kterou kromě balených baget a sendvičů spadá i řetězec s občerstvením Bageterie Boulevard. S prodejem baget jsem začal již na střední škole a za více než 26 let firma vyrostla v jednoho z největších výrobců balených sendvičů v regionu.

Petr Cichoň(

Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Každý den života i podnikání v naší zemi mě znovu utvrzuje o nezbytnosti dobře fungující nezávislé žurnalistiky.“

František Dostálek(

V roce 1990 jsem se stal jedním ze zakladatelů auditorské a poradenské firmy KPMG, kterou jsem řídil v letech 2001 – 2010. V období 2006 – 2014 jsem zastával pozici člena celosvětového vedení KPMG a výkonného ředitele pro střední a východní Evropu. V letech 2013-2014 jsem byl prezidentem Americké obchodní komory. Od roku 2016 spolupracuji s QED GROUP, od roku 2017 jsem předsedou a členem auditních výborů v českých dceřiných společnostech skupin Vienna Insurance Group a Allianz, od roku 2018 jsem předsedou dozorčí rady a výboru pro audit PPF Group, N.V. Jsem nositelem celostátní ceny za charitativní činnost a mecenášem kultury.

František Dostálek(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen dozorčí rady

„NFNZ podporuji, protože se obávám, že bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.“

Jiří Hák(

Jsem spoluzakladatelem a managing partnerem společnosti Corpin, přední česko-slovenské firmy působící od roku 2007 v oboru korporátních financí. V letech 1998 až 2002 jsem pracoval v Londýně pro ABN Amro Corporate Finance se specializací na klienty z oboru finančních služeb. Po návratu do ČR jsem pracoval jako externí poradce a následně (do r. 2007) jako ředitel pro fúze a akvizice skupiny PPF – strategické portfolio finančních institucí.

Jiří Hák(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen správní rady

„Nezávislý a profesionální tisk je základem liberální demokracie. NFNZ jako nadace orientovaná zejména na domácí dárce může významně přispět k věrohodné regeneraci takového žurnalismu v ČR.“

Jaroslav Horák(

Jsem spolumajitelem nakladatelské skupiny Albatros Media, za jejíž úspěšný rozvoj jsem v roce 2014 získal titul podnikatel roku pro Prahu. Jsem také investorem a předsedou investičního výboru ARX Equity Partners – skupiny private equity fondů pro střední a východní Evropu a předsedou dozorčí rady společnosti VUES Brno. Jsem členem mezinárodní sítě podporovatelů sociální iniciativy Ashoka a členem správní rady Nadace Albatros.

Jaroslav Horák(

Člen Kolegia NFNZ

„Nedávno jsem se zamýšlel nad tím, jak mohu co nejúčinněji osobně přispět k zachování prozápadní liberálnědemokratické orientace naší země. Podpora kvalitní a nezávislé žurnalistiky byla v této souvislosti přesně tím, co jsem hledal.“

Silke Horáková(

Jsem spolumajitelkou nakladatelské skupiny Albatros Media. Aktivně podporuji sociální podnikání v České republice a organizace a akcelerátorské programy v této oblasti, jako jsou například Ashoka (coby členka její mezinárodní sítě podporovatelů), The Social Impact Award nebo The Impact First Award. Jsem spoluzakladatelkou prvního Social Impact fondu v České republice, Tilia Impact Ventures, a předsedkyní správní rady Nadace Albatros.

Silke Horáková(

Zakladatelka a členka Kolegia NFNZ

„Jsem Evropanka, žila jsem půlku svého života v Německu a půlku v České republice. Záleží mi na tom, aby Česká republika zůstala pevnou součástí liberální demokratické Evropy. Nezávislou žurnalistiku považuji za garanci pro společenskou diskusi na základě evropských demokratických hodnot, a proto jsem se rozhodla spoluzaložit NFNZ.“

Richard Kaucký(

Jsem jedním ze zakladatelů firmy Software602 a spoluautorem prvního českého textového editoru T602. Ve firmě pracuji aktivně od jejího založení v roce 1991, nyní jsem jediným členem představenstva. Působil jsem a působím v řadě IT sdružení a spolků, jsem držitelem ocenění osobnost roku české informatiky. V mimopracovních aktivitách jsem byl dlouhá léta členem správní rady mobilního hospice Cesta domů.

Richard Kaucký(

Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Nechci znovu číst Orwella a jeho Farmu zvířat jako pátou kopii z psacího stroje.“

Jiří Kučera(

Jsem advokát s téměř dvacetiletou praxí. V současné době působím jako managing partner v advokátní kanceláři Kučera & Associates, která se specializuje na české a mezinárodní obchodní právo, nemovitosti, soudní spory, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž a mezinárodní obchod. V rámci programů společenské odpovědnosti se věnuji na bázi pro-bono také kauzám s celospolečenským přesahem.

Jiří Kučera(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a místopředseda správní rady

„Bez nezávislé a kvalitní žurnalistiky není možná kontrola moci a bez veřejného dohledu nad výkonem moci nelze budovat svobodnou a demokratickou společnost.“

Petr Laštovka(

Jsem specialista na rodinné nástupnictví, trusty a nadace. Mezi lety 1993 a 2010 jsem působil v poradenské společnosti TPA Horwath, jejímž jsem se stal partnerem. V roce 2011 jsem založil společnost Emun Partners, zabývající se správou majetků podnikatelů a rodinných majetků. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem také později přednášel na téma cenných papírů a investičního bankovnictví.

Petr Laštovka(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen dozorčí rady

„Nechci řešit otázku emigrace, jako to řešili naši rodiče. Chci mít možnost žít ve svobodné České republice.“

Václav Muchna(

S vizí vytvořit českou globální firmu jsem v roce 2000 spolu se svým společníkem založil Y Soft. V cestě za svým cílem jsem spoluzakládal pobočky mimo jiné v Japonsku, Singaporu, Tel Avivu. Zkušenosti s akvizicemi mám z USA i Austrálie. Y Soft, který do dnes majoritně vlastním, má pobočky v 16 zemích na 5 kontinentech. Mou vizí je „staromódní“ kapitalismus, založený na tom, že kdo generuje větší přidanou hodnotu (pro zákazníky, pro širší společnost, pro zaměstnance, …), ten vyhrává. Základem takového kapitalismu jsou rovné a transparentní podmínky pro podnikání, které platí pro všechny.

Václav Muchna(

Člen Kolegia NFNZ

Tomáš Richter(

Jsem podnikatel. Kariéru jsem začínal v roce 1990 v kanceláři prezidenta Václava Havla. V roce 1993 jsem založil společnost RiS, s. r. o., kterou jsem pak i po prodeji řídil a vedl pod názvem ABLOY Czech & Slovakia. V roce 2007 jsem se stal regionálním ředitelem ASSA ABLOY EMEA pro oblast střední a východní Evropy. V současné době podnikám v hotelnictví, konkrétně v oblasti lázeňství prostřednictvím společností OLYMPIA Hotel, s. r. o., a Richter Hotels, s. r. o.

Tomáš Richter(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a předseda správní rady

„Svobodná a nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů liberální demokracie. Chceme-li zůstat součástí svobodné západní civilizace, musíme tento princip zakotvený v naší ústavě hájit.“

Martin Vohánka(

Po ukončení středoškolských studií v roce 1995 jsem založil společnost W.A.G. payment solutions, kterou z pozice předsedy představenstva řídím dodnes. W.A.G. se specializuje na panevropská platební řešení pro silniční mobilitu pod značkou Eurowag a patří mezi šest největších firem v oboru. V roce 2014 jsem získal titul Podnikatel roku pro Středočeský kraj. Přednáším na Vysoké škole ekonomické a dlouhodobě se věnuji řadě společensky zaměřených filantropických aktivit.

Martin Vohánka(

Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Historie je plná příkladů, kdy podpora podnikatelů sehrála klíčovou roli při realizaci potřebných společenských změn. Vznik československých legií a naší země následně je toho krásným příkladem. Nezávislá žurnalistika jako základní komponenta demokracie je v defenzivě a potřebuje naši aktivní pomoc. Neváhal jsem proto ani chvíli.“

Libor Winkler(

Jsem řídící partner skupiny RSJ, která v sobě zahrnuje činnost obchodníků s cennými papíry a investiční fondy kvalifikovaných investorů. Mimo to jsem také spolumajitelem vinařství Dobrá vinice, vinných barů Vinograf a michelinské restaurace Field. Působím jako akcionář galerie DOX, jsem členem správních rad neziskových organizací Glopolis a Památník šoa a členem dozorčích rad fondu Neuron na podporu vědy a Nadačního fondu proti korupci.

Libor Winkler(

Zakladatel a člen Kolegia NFNZ

„Dnes narůstá snaha politiků ovlivňovat veřejnoprávní média a většina těch soukromých je v rukou silných skupin s jasnými podnikatelskými zájmy. Proto podporu médií nezávislých jak na politicích, tak na úzkých podnikatelských skupinách vnímám pro demokracii jako klíčovou.“

Správní rada

Jiří Hák(

Jsem spoluzakladatelem a managing partnerem společnosti Corpin, přední česko-slovenské firmy působící od roku 2007 v oboru korporátních financí. V letech 1998 až 2002 jsem pracoval v Londýně pro ABN Amro Corporate Finance se specializací na klienty z oboru finančních služeb. Po návratu do ČR jsem pracoval jako externí poradce a následně (do r. 2007) jako ředitel pro fúze a akvizice skupiny PPF – strategické portfolio finančních institucí.

Jiří Hák(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen správní rady

„Nezávislý a profesionální tisk je základem liberální demokracie. NFNZ jako nadace orientovaná zejména na domácí dárce může významně přispět k věrohodné regeneraci takového žurnalismu v ČR.“

Helena Chaloupková(

Jsem advokátka zaměřující se na oblast medií a realizaci svobody projevu. Studia jsem absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze, od roku 1993 jsem pak působila jako komerční právník a v roce 1995 jsem se stala advokátkou. Praxi vykonávám zejména pro vydavatelství novin a časopisů, pro elektronická média a také pro Unii vydavatelů. Přednáším na Univerzitě Karlově a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Jsem autorkou řady odborných publikací, týkajících se médií a autorských práv.

Helena Chaloupková(

Členka správní rady

“Účast v nadačním fondu chápu jako příležitost přispět k tomu,
aby svoboda projevu nebyla žádným nepatřičným způsobem omezována, a zejména aby nebyl zužován prostor pro politickou diskusi, která je nezbytná pro demokratický vývoj společnosti.”

Michal Klíma(

Většinu pracovního života jsem strávil v médiích. Před r. 1989 jsem se podílel na distribuci samizdatových Lidových novin. Od roku 1990 jsem byl ředitelem oficiálních LN. Později jsem řídil vydavatelství Economia, Spoločnosť 7 Plus, VLM a digitální společnosti Economia Online tvořící web iHNed.cz a Tablet Media. Spoluzakládal jsem Unii vydavatelů a byl jejím předsedou. Byl jsem členem představenstva a vice-presidentem Světové asociace novin. Začátkem roku 2019 jsem spoluzaložil Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), jehož jsem předsedou.

Michal Klíma(

Člen správní rady

„Minulost i současnost dokazují, že lži a manipulace nacházejí financování mnohem snáze než pravda a nezávislost. Proto považuji za důležité všechny snahy o pomoc novinářům, kteří odmítají být propagandisty.“

Jiří Kučera(

Jsem advokát s téměř dvacetiletou praxí. V současné době působím jako managing partner v advokátní kanceláři Kučera & Associates, která se specializuje na české a mezinárodní obchodní právo, nemovitosti, soudní spory, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž a mezinárodní obchod. V rámci programů společenské odpovědnosti se věnuji na bázi pro-bono také kauzám s celospolečenským přesahem.

Jiří Kučera(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a místopředseda správní rady

„Bez nezávislé a kvalitní žurnalistiky není možná kontrola moci a bez veřejného dohledu nad výkonem moci nelze budovat svobodnou a demokratickou společnost.“

Jakub Macek(

V současnosti vedu Katedru mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde působím jako docent. Jsem sociologem médií a ve svém výzkumu se zaměřuji na roli nových a starých médií v každodenním životě jejich uživatelů, mediální publika a polarizaci společnosti. Jsem autorem publikací Poznámky ke studiím nových médiíMédia v pohybu: K proměně současných českých publik a také autorem či spoluautorem mnoha odborných článků. Kromě vědeckých textů píšu také divadelní hry pro brněnské Divadlo Feste a v minulosti jsem napsal několik vědecko-fantastických povídek.

Jakub Macek(

Svoboda médií je nepochybně jedním ze základů svobody politické. Sama svoboda médií ale nestačí. Potřebujeme média zodpovědná, vědomá si své veřejné role, své moci i bezmoci. A právě tak potřebujeme zodpovědné novináře, kteří mohou a dokáží být svobodní i vůči svým médiím. Bez rozumných vlastníků a profesně vyzrálých novinářů je svoboda médií jen prázdnou floskulí, protože se tak jako kterákoli jiná svoboda neobejde bez vědomí závazku a zodpovědnosti.“

Tomáš Richter(

Jsem podnikatel. Kariéru jsem začínal v roce 1990 v kanceláři prezidenta Václava Havla. V roce 1993 jsem založil společnost RiS, s. r. o., kterou jsem pak i po prodeji řídil a vedl pod názvem ABLOY Czech & Slovakia. V roce 2007 jsem se stal regionálním ředitelem ASSA ABLOY EMEA pro oblast střední a východní Evropy. V současné době podnikám v hotelnictví, konkrétně v oblasti lázeňství prostřednictvím společností OLYMPIA Hotel, s. r. o., a Richter Hotels, s. r. o.

Tomáš Richter(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a předseda správní rady

„Svobodná a nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů liberální demokracie. Chceme-li zůstat součástí svobodné západní civilizace, musíme tento princip zakotvený v naší ústavě hájit.“

Dozorčí rada

František Dostálek(

V roce 1990 jsem se stal jedním ze zakladatelů auditorské a poradenské firmy KPMG, kterou jsem řídil v letech 2001 – 2010. V období 2006 – 2014 jsem zastával pozici člena celosvětového vedení KPMG a výkonného ředitele pro střední a východní Evropu. V letech 2013-2014 jsem byl prezidentem Americké obchodní komory. Od roku 2016 spolupracuji s QED GROUP, od roku 2017 jsem předsedou a členem auditních výborů v českých dceřiných společnostech skupin Vienna Insurance Group a Allianz, od roku 2018 jsem předsedou dozorčí rady a výboru pro audit PPF Group, N.V. Jsem nositelem celostátní ceny za charitativní činnost a mecenášem kultury.

František Dostálek(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen dozorčí rady

„NFNZ podporuji, protože se obávám, že bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.“

Petr Laštovka(

Jsem specialista na rodinné nástupnictví, trusty a nadace. Mezi lety 1993 a 2010 jsem působil v poradenské společnosti TPA Horwath, jejímž jsem se stal partnerem. V roce 2011 jsem založil společnost Emun Partners, zabývající se správou majetků podnikatelů a rodinných majetků. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem také později přednášel na téma cenných papírů a investičního bankovnictví.

Petr Laštovka(

Zakladatel, člen Kolegia NFNZ a člen dozorčí rady

„Nechci řešit otázku emigrace, jako to řešili naši rodiče. Chci mít možnost žít ve svobodné České republice.“

Tým NFNZ

Josef Šlerka(

Jsem sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Před příchodem do NFNZ jsem vedl vývoj a výzkum ve firmě Socialbakers. Mimo jiné působím jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě, kterou jsem také vystudoval. V roce 2014 mi byl udělen titul osobnost roku v rámci cen českého internetu Křišťálová lupa. Založil jsem překladatelský časopis Plav.

Josef Šlerka(

Výkonný ředitel

„Velké věci se málokdy dějí najednou a z jedné příčiny. Ve skutečnosti se skládají z drobných snah spousty lidí. Obrana liberální demokracie je velká věc, ke které chci touto cestou drobně přispět.“

Marie Wichterlová(

Do NFNZ jsem přešla z Bakala Foundation, kde jsem měla na starosti komunikaci a byla jsem koordinátorkou kurzu investigativní žurnalistiky Achillova data. Před tím jsem působila jako PR a projektová manažerka v Nadačním fondu Českého rozhlasu, v IOM Mezinárodní organizaci pro migraci v Praze a v Člověku v tísni. Průběžně jsem spolupracovala s celou řadou dalších neziskových organizací jako konzultantka v oblasti komunikace. Vystudovala jsem Klinickou a toxikologickou analýzu na PřFUK a Studia občanského sektoru na FHS UK.

Marie Wichterlová(

Programová manažerka

Naďa Straková(

Do NFNZ jsem přišla ze Sociologického ústavu AV ČR, kde jsem měla na starosti mediální komunikaci, PR aktivity a publikaci knih. Předtím jsem působila třináct let v médiích. A ještě předtím jsem studovala anglistiku – amerikanistiku na FF UK. V průběhu let jsem spolupracovala s řadou organizací, naposledy se slovenskou MEMO98 a také Nadací Via, kde jsem byla členkou komise Ceny Via Bona. Jsem spolueditorkou knihy Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent, jejíž pokračování právě dokončuji. V NFNZ mám na starosti péči o dárce.

Naďa Straková(

Key Account Manager

Jitka Adamčíková(

Do fondu jsem přišla v lednu 2017 z Nadace Open Society Fund Praha. Zkušenosti s médii jsem sbírala také v soukromé sféře, kdy jsem v letech 2007 a 2008 působila jako tisková mluvčí společnosti Agrofert. Z ruchu moderního světa ráda unikám do rozvojových zemí, kde se zájmem pozoruju dopady šíření západních hodnot na tradiční kultury. Na toto téma jsem před léty obhájila disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mediální vzdělání jsem si později doplnila studiem London School of Public Relations a na Fakultě sociálních věd UK.

Jitka Adamčíková(

Programová manažerka

Expertní rada NFNZ

Eva Hanáková(

Eva Hanáková je výkonnou ředitelkou think-tanku SingularityU Czech Summit. Spolu s Michalem Klímou založila vydavatelství Tablet Media, kde působila jako šéfredaktorka týdeníku Dotyk a ředitelka redakcí. Poté, kdy se Dotyk stal součástí vydavatelství VLM, se stala zástupkyní generálního ředitele pro obsahové strategie. V minulosti řídila sekci Podniky a trhy deníku Hospodářské noviny a pracovala jako šéfredaktorka byznysového týdeníku Ekonom ve vydavatelství Economia.

Michal Kašpárek(

Michal Kašpárek je publicista a šéfredaktor webu Finmag.cz. V letech 2006 až 2009 pracoval jako novinář v MF DNES a Computer Pressu, od roku 2010 do roku 2016 byl na volné noze. Napsal a vydal průvodce Brnem. Absolvoval obory Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Jan Motal(

Jan Motal je filozof, dramaturg, režisér a vysokoškolský pedagog. Od roku 2015 působí jako výzkumník a pedagog v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na DIFA JAMU, kde se věnuje hermeneutice umění. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se od roku 2009 věnoval dramaturgii, od roku 2012 tamtéž vede semináře etiky médií. Absolvoval scenáristiku a dramaturgii na DIFA JAMU a religionistiku na FF MU.

Marie Němcová(

Marie Němcová je Chief Operating Officer neziskového investičního fondu Media Development Investment Fund, zaměřeného na podporu nezávislých médií v nově se rozvíjejících demokraciích. V letech 1994 – 1998 zakládala a vedla několik programů v Nadaci Open Society Fund Praha, kde nyní působí ve správní radě.

Petr Nutil(

Petr Nutil je nezávislý žurnalista, autor literatury faktu. Působil v Ekonomickém deníku, časopise FaktorS, internetových platformách Mediahub, Forum24 a dalších. Zakladatel fact-checkingového webu Manipulátoři.cz, v rámci mediálního vzdělávání spolupracuje s projektem Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Autor knihy Média, lži a příliš rychlý mozek.

Marie Peřinová(

Marie Peřinová se věnuje vedení projektů a školení komunikace. V letech 2011-2014 pracovala jako manažerka Novinářské ceny a komunikace v Nadaci Open Society Fund Praha. Předtím působila jedenáct let ve společnosti Člověk v tísni jako manažerka mediálního oddělení a poté jako vedoucí lidsko-právních projektů v Barmě. Je spoluautorkou knihy 111 míst v Praze, která musíte vidět. Vystudovala žurnalistiku a politologii na FSV UK v Praze.

Veronika Sedláčková(

Veronika Sedláčková je novinářka a moderátorka. V Českém rozhlase připravuje a moderuje publicistické pořady a živé rozhovory. Před tím pracovala 11 let v České televizi jako redaktorka domácího zpravodajství, publicistiky a moderátorka komentovaných pořadů: 21 a Události komentáře.

Václav Štětka(

Václav Štětka – Sociolog médií se dlouhodobě věnuje politické komunikaci, roli nových médií, mediálním systémům ve střední a východní Evropě, otázkám vlastnictví médií a globalizace. Pracoval v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV Univerzity Karlovy, nyní působí na britské Loughborough University. Po čtyři roky působil jako výzkumný pracovník na Oxford University, spolupracuje s tamějším Reuters Institute for the Study of Journalism. Je místopředsedou sekce Politická komunikace Evropské asociace pro komunikační výzkum a vzdělávání (ECREA).

Tomáš Trampota(

Tomáš Trampota přednáší na New York University, je členem poradního kolegia generálního ředitele České televize. Byl ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a proděkanem pro vnější vztahy tamtéž. Zabývá se sociologií médií a českým mediálním systémem. Je autorem řady teoretických statí z oblasti mediální komunikace a knihy Zpravodajství a spoluautorem knihy Metody výzkumu médií.

Jaroslav Veis(

Jaroslav Veis je novinář, překladatel, spisovatel, bývalý šéfredaktor Lidových novin, Nieman Fellow Harvardovy univerzity, komentátor Týdne, BBC, ČRo, Práva, poradce předsedy Senátu Petra Pitharta.

Lenka Vochocová(

Lenka Vochocová je výzkumnou a pedagogickou pracovnicí katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na téže katedře vystudovala obory žurnalistika a mediální studia. Mezi její odborné zájmy patří oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. V rámci výzkumné skupiny PolCoRe se aktuálně věnuje studiu politické participace v prostředí sociálních médií. Je místopředsedkyní CEE Network Evropské asociace pro komunikační výzkum a vzdělávání (ECREA).

Lenka Waschková Císařová(

Lenka Waschková Císařová působí jako proděkanka pro vnější vztahy fakulty sociálních studií a je odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Vystudovala bakalářskou žurnalistiku v Olomouci a magisterská mediální studia a žurnalistiku v Brně. Doktorát získala v oboru sociologie. Sedm let pracovala v regionálních redakcích českých médií.