Výzkum agentury Median pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Základní sociodemografické charakteristiky

Co reprezentují data v jednotlivých sloupcích
  • procent – kolik % dané skupiny zastává postoj
  • významnost – liší se v tom skupina statisticky významně od zbytku populace se spolehlivostí 90 % (- / +), 95 % (– / ++), 99 % (—- / +++)
  • index – afinita, neboli kolikrát častěji říká tento segment danou odpověď než celá populace (200 = 2x častěji)
  4. Babičky s brýlemi 5. Mainstr. spokojený rodič 6. Bulvární čtenáři 7. Vzdělaná střední třída
procent významnost index procent významnost index procent významnost index procent významnost index
Pohlaví respondenta
Muži39.3– – –79.558.6+ + +118.557.7+ + +116.549.0099.0
Ženy60.7+ + +120.141.4– – –81.942.3– – –83.851.00101.0
Rodinný stav respondenta
svobodný(á)9.2– – –33.529.10106.022.9– – –83.320.8– – –75.8
ženatý/vdaná/druh/družka55.70102.260.1+ + +110.261.2+ + +112.360.6+ + +111.2
rozvedený(á)15.9+ + +137.98.8– – –76.09.2– –79.514.0+ + +121.3
vdova/vdovec19.2+ + +297.22.0– – –31.06.70104.24.6– – –70.5
  4. Babičky s brýlemi 5. Mainstr. spokojený rodič 6. Bulvární čtenáři 7. Vzdělaná střední třída
procent významnost index procent významnost index procent významnost index procent významnost index
Věk respondenta
12-19 let0.2– – –3.15.6085.46.3095.20.4– – –6.0
20-29 let2.2– – –13.720.0+ + +125.312.6– –79.213.1– – –82.2
30-39 let7.1– – –36.429.5+ + +151.121.00107.716.3– – –83.3
40-49 let9.0– – –50.221.3+ + +118.917.6098.522.6+ + +126.4
50-59 let21.7+ + +141.113.0– –84.615.90103.519.7+ + +128.4
60-69 let32.1+ + +205.39.1– – –58.215.6099.521.4+ + +137.0
70-79 let27.7+ + +306.81.5– – –16.811.0+121.66.5– – –71.4
Vzdělání respondenta
základní34.4+ + +176.910.7– – –54.926.5+ + +136.22.3– – –11.6
vyučen/SŠ bez maturity48.4+ + +141.642.1+ + +123.140.6+ + +118.815.9– – –46.4
středoškolské s maturitou16.4– – –49.540.1+ + +121.224.3– – –73.646.7+ + +141.1
vysokoškolské0.8– – –6.27.1– – –53.78.6– – –64.635.2+ + +265.0
  4. Babičky s brýlemi 5. Mainstr. spokojený rodič 6. Bulvární čtenáři 7. Vzdělaná střední třída
procent významnost index procent významnost index procent významnost index procent významnost index
Národní socioekonomická klasifikace
A - nejvyšší3.5– – –24.712.186.37.0– – –50.133.7+ + +240.6
B5.5– – –63.77.082.06.777.615.1+ + +176.5
C121.7+112.221.9+ +112.914.2– – –73.519.50100.5
C226.4+ + +126.926.2+ + +125.719.6094.317.6– – –84.5
D22.50109.721.00102.128.5+ + +139.09.7– – –47.3
E112.10110.39.6087.513.4+ +123.04.0– – –36.5
E25.3+ + +160.71.5– – –45.85.6+ + +167.60.4– – –12.7
E3 - nejnižší3.00121.70.8– – –32.34.9+ + +199.80– – –0.6
Velikost místa bydliště
méně než 1000 obyvatel10.9– – –66.519.4+ + +118.814.085.317.30105.6
1 000 - 4 999 obyvatel25.7+ +116.922.50102.224.10109.515.7– – –71.6
5 000 - 19 999 obyvatel21.2+113.819.20102.920.8+111.619.50104.8
20 000 - 99 999 obyvatel24.6+111.421.9099.018.3– – –82.621.7098.2
100 000 a více obyvatel17.6– –84.117.0– – –81.522.90109.625.7+ + +123.2

Důvěra v média

  4. Babičky s brýlemi 5. Mainstr. spokojený rodič 6. Bulvární čtenáři 7. Vzdělaná střední třída
procent významnost index procent významnost index procent významnost index procent významnost index
Hlavním zdrojem informací jsou pro mne noviny.
určitě ne25.9– – –81.839.2+ + +124.012.4– – –39.232.00101.1
spíše ne19.8089.823.50106.115.6– – –70.828.7+ + +129.9
ani ano ani ne28.70107.319.0– – –70.843.4+ + +162.020.5– – –76.7
spíše ano18.8+ + +132.613.0092.018.6+ + +131.515.40108.4
určitě ano6.8 +127.45.3 0100.09.9+ + +186.53.4 – – –64.2
Masmédia výrazně ovlivňují veřejné mínění.
určitě ne5.7 – – 72.75.7 – – –72.210.1+ + 128.72.8 – – –35.8
spíše ne7.4 082.46.1 – – –68.615.8+ + +176.05.6 – – –62.4
ani ano ani ne30.3+ + 112.123.2– – –85.834.3+ + +126.713.5– – –49.7
spíše ano34.6+ + 111.438.0+ + +122.430.5098.132.00103.0
určitě ano22.087.727.00107.69.4 – – –37.346.2+ + +184.1
Informace které jsou zveřejňovány v masmédiích mohou být zkreslené.
určitě ne6.7 +128.91.9 – – –36.911.5+ + +221.80.6 – – –11.4
spíše ne3.4 – – –50.72.8 – – –42.214.2+ + +213.82.1 – – –31.2
ani ano ani ne30.9098.828.3– – 90.343.5+ + +138.821.6– – –68.9
spíše ano34.1+108.637.3+ + +118.526.2– – –83.435.8+ + +113.9
určitě ano24.9097.829.8+ + +116.94.7 – – –18.540.0+ + +157.0
Hlavním zdrojem informací je pro mě Internet.
určitě ne45.5+ + +254.12.8 – – –15.828.9+ + +161.14.5 – – –24.9
spíše ne16.7+ + +164.66.5 – – –64.612.5+ + 123.34.4 – – –43.4
ani ano ani ne21.80101.317.3– – –80.628.3+ + +131.715.7– – –73.1
spíše ano12.9– – –49.130.6+ + +116.322.1– – –83.835.9+ + +136.2
určitě ano3.1 – – –12.842.7+ + +177.08.2 – – –34.239.5+ + +164.1
Mám tendenci nechat se ovlivnit internetovými komentáři / recenzemi
určitě ne70.0+ + +221.229.292.412.1– – –38.324.4– – –77.0
spíše ne17.4– – –65.926.3099.623.589.039.4+ + +148.9
ani ano ani ne7.5 – – –29.325.0098.139.0+ + +152.725.2098.6
spíše ano4.3 – – –32.615.5+116.221.0+ + +157.610.3– – –77.8
určitě ano0.7 – – –23.33.9 +128.04.4 + + 143.40.7 – – –24.0

Názory na společnost

  4. Babičky s brýlemi 5. Mainstr. spokojený rodič 6. Bulvární čtenáři 7. Vzdělaná střední třída
procent významnost index procent významnost index procent významnost index procent významnost index
Úpadek naší společnosti může být zastaven pouze prosazením tvrdších zákonů.
určitě ne2.3– – –51.11.5– – –33.46.0+132.07.8+ + +170.6
spíše ne5.4– – –41.95.2– – –40.122.5+ + +173.616.8+ + +129.8
ani ano ani ne24.7– – –78.823.6– – –75.336.5+ + +116.526.3– – –84.0
spíše ano37.0+ + +115.340.1+ + +125.027.7– – –86.332.60101.7
určitě ano30.5+ + +160.429.6+ + +155.37.2– – –38.016.4– –86.3
Náš národ se musí postarat sám o sebe nikdo nám moc nepomůže.
určitě ne2.0– – –48.51.4– – –32.910.5+ + +254.12.1– – –51.3
spíše ne7.0– –74.65.4– – –57.716.6+ + +176.97.883.0
ani ano ani ne24.8– –87.216.0– – –56.341.3+ + +144.918.6– – –65.3
spíše ano37.10101.044.5+ + +121.124.9– – –67.747.6+ + +129.4
určitě ano29.1+ + +136.732.7+ + +153.96.8– – –31.823.9+ +112.6
Trh by měl být omezovaný zásahem státu.
určitě ne2.9– – –34.89.40111.56.0– –71.412.5+ + +147.3
spíše ne11.2– – –62.112.2– – –67.818.20101.229.1+ + +161.8
ani ano ani ne38.00100.129.1– – –76.742.0+ +110.833.9– – –89.4
spíše ano30.9+ + +124.732.8+ + +132.125.80104.218.9– – –76.1
určitě ano17.0+ + +157.216.5+ + +152.47.9– – –72.85.7– – –52.4
Svojí účastí ve volbách můžu dostatečně ovlivnit další vývoj v naší zemi.
určitě ne12.00108.113.0+116.46.8– – –61.07.3– – –65.5
spíše ne28.5+ + +144.716.9– –85.720.30102.815.9– – –80.5
ani ano ani ne31.50102.223.7– – –77.140.5+ + +131.520.9– – –67.9
spíše ano21.4– – –83.631.0+ + +121.121.7– –84.635.4+ + +138.1
určitě ano6.5– – –51.215.3+ +120.910.784.620.5+ + +161.5
  4. Babičky s brýlemi 5. Mainstr. spokojený rodič 6. Bulvární čtenáři 7. Vzdělaná střední třída
procent významnost index procent významnost index procent významnost index procent významnost index
S vývojem který proběhl v ČR od listopadu 1989 jsem spokojen(a).
určitě ne24.4+ + +156.212.2– – –77.98.6– – –54.915.2097.0
spíše ne28.1+ + +125.719.0– – –84.618.9– –84.425.7+ + +114.6
ani ano ani ne32.6098.429.4– –88.935.8+108.027.6– – –83.3
spíše ano11.9– – –53.531.8+ + +142.626.9+ + +120.525.2+ +112.8
určitě ano2.9– – –44.67.60116.39.9+ + +150.66.4097.9
Členství v NATO je pro nás prospěšné.
určitě ne16.1+ + +158.17.5– – –74.15.1– – –50.78.583.2
spíše ne17.8+ + +125.59.5– – –66.820.2+ + +142.411.4– – –80.4
ani ano ani ne43.9+ + +112.032.4– – –82.645.0+ + +114.629.9– – –76.1
spíše ano15.4– – –63.434.6+ + +142.219.4– – –79.930.5+ + +125.6
určitě ano6.8– – –56.116.0+ + +132.010.384.819.8+ + +162.7
Členství ČR v Evropské unii mně osobně přináší nové možnosti a příležitosti.
určitě ne41.0+ + +179.018.1– – –79.210.6– – –46.121.4093.3
spíše ne19.80109.116.3089.917.2094.819.80109.5
ani ano ani ne26.8– – –78.329.9– – –87.348.4+ + +141.426.7– – –78.0
spíše ano9.2– – –53.424.5+ + +142.219.7+114.620.2+ + +117.0
určitě ano3.2– – –42.811.1+ + +148.74.1– – –54.411.9+ + +158.9

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.