NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie.

Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky.

Komu je grant určen a termíny

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.

Výstupy z grantů musí být publikovány výhradně v médiích, která dodržují základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII).

Maximální výše podpory: 250 000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 17. 9. 2021

Uzávěrka pro přihlášení: 20. 10. 2021

Oznámení výsledků udělení grantů: do 20. 12. 2021

Délka trvání projektu: maximálně 6 měsíců v období od 1. 1. 2022 do 31. 6. 2022

Náležitosti žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení také zde.

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „žádost o grant Podzim 2021“.

Posouzení žádosti a kritéria hodnocení

Každá žádost bude posouzena expertní radou externích hodnotitelů, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií.

O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.

Kritéria hodnocení

  • Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce.
  • Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
  • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
  • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
  • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook / Twitter / LinkedIn nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.