Prohlášení organizací s expertizou v mediální oblasti

Česká mediální legislativa potřebuje zásadní obměnu a je velmi pozitivní, že se do ní zákonodárci pouští. Je zřejmé, že tuto obměnu je potřeba provádět postupně krok po kroku. Novely zákonů o ČT a ČRo v Ministerstvem kultury navržené verzi budou znamenat jisté posílení nezávislosti veřejnoprávních médií na vlivu aktuálně vládnoucí politické garnitury. Proto společně vyzýváme zákonodárce k jejich urychlenému projednání a schválení.

Přestože se tedy domníváme, že by bylo správné materii rozšířit a například

  • stanovit kritéria pro výběr kandidátů a pro výkon funkce člena rady tak, aby napříště nedocházelo k rozporným výkladům a pochybnostem o legitimitě rozhodnutí rad,
  • nebo posílit odpovědnost nominující organizace za nominovaného člena Rady umožněním navrhnout jeho odvolání,
  • či v neposlední řadě umožnit soudní přezkum procesu volby a odvolávání členů rad, jakož i přezkumu rozhodnutí rad,

doporučujeme postoupení daného tisku dále do legislativního procesu. Navrhované změny jsou zlepšením oproti stávajícímu stavu.

Dalším velmi akutním tématem je pak financování veřejnoprávních médií. Jsme si plně vědomi, že další novelizaci dotčených zákonů chystá vláda ještě v dalším průběhu svého volebního období. Přesto by podle nás bylo možné zahrnout do aktuálně diskutované novely řešení, které by bylo pojistkou pro případ, že by vláda své ambice nedosáhla ( jako se to stalo v tomto tématu mnoha vládám předchozím). Za potřebné opatření považujeme také rozšíření působnosti NKÚ na veřejnoprávní média, jež je už po mnoho let připravováno.

V Praze, 31. 10. 2022
Martin Luhan, expert Rekonstrukce státu
Veronika Sedláčková, předsedkyně CZ IPI
Jiří Kučera, předseda správní rady NFNZ

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.