Aktuality


Vznikla expertní rada NFNZ

Dnešním dnem oficiálně vznikla Expertní rada NFNZ jako neformální poradní orgán fondu. Rada pomáhá fondu mimo jiné při hodnocení grantových žádostí. Jsme velmi rádi, že členství v ní přijaly významné osobnosti české mediální scény:

Eva Hanáková je výkonnou ředitelkou think-tanku SingularityU Czech Summit. Spolu s Michalem Klímou založila vydavatelství Tablet Media, kde působila jako šéfredaktorka týdeníku Dotyk a ředitelka redakcí. Poté, kdy se Dotyk stal součástí vydavatelství VLM, se stala zástupkyní generálního ředitele pro obsahové strategie. V minulosti řídila sekci Podniky a trhy deníku Hospodářské noviny a pracovala jako šéfredaktorka byznysového týdeníku Ekonom ve vydavatelství Economia.

Michal Kašpárek je publicista a šéfredaktor webu Finmag.cz. V letech 2006 až 2009 pracoval jako novinář v MF DNES a Computer Pressu, od roku 2010 do roku 2016 byl na volné noze. Napsal a vydal průvodce Brnem. Absolvoval obory Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, Mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Jan Motal je filozof, dramaturg, režisér a vysokoškolský pedagog. Od roku 2015 působí jako výzkumník a pedagog v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na DIFA JAMU, kde se věnuje hermeneutice umění. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se od roku 2009 věnoval dramaturgii, od roku 2012 tamtéž vede semináře etiky médií. Absolvoval scenáristiku a dramaturgii na DIFA JAMU a religionistiku na FF MU.

Marie Němcová je Chief Operating Officer neziskového investičního fondu Media Development Investment Fund, zaměřeného na podporu nezávislých médií v nově se rozvíjejících demokraciích. V letech 1994 – 1998 zakládala a vedla několik programů v Nadaci Open Society Fund Praha, kde nyní působí ve správní radě.

Petr Nutil – nezávislý žurnalista, autor literatury faktu. Působil v Ekonomickém deníku, časopise FaktorS, internetových platformách Mediahub, Forum24 a dalších. Zakladatel fact-checkingového webu Manipulátoři.cz, v rámci mediálního vzdělávání spolupracuje s projektem Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Autor knihy Média, lži a příliš rychlý mozek.

Marie Peřinová se věnuje vedení projektů a školení komunikace. V letech 2011-2014 pracovala jako manažerka Novinářské ceny a komunikace v Nadaci Open Society Fund Praha. Předtím působila jedenáct let ve společnosti Člověk v tísni jako manažerka mediálního oddělení a poté jako vedoucí lidsko-právních projektů v Barmě. Je spoluautorkou knihy 111 míst v Praze, která musíte vidět. Vystudovala žurnalistiku a politologii na FSV UK v Praze.

Veronika Sedláčková je novinářka a moderátorka. V Českém rozhlase připravuje a moderuje publicistické pořady a živé rozhovory. Před tím pracovala 11 let v České televizi jako redaktorka domácího zpravodajství, publicistiky a moderátorka komentovaných pořadů: 21 a Události komentáře.

Václav Štětka – Sociolog médií se dlouhodobě věnuje politické komunikaci, roli nových médií, mediálním systémům ve střední a východní Evropě, otázkám vlastnictví médií a globalizace. Pracoval v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV Univerzity Karlovy, nyní působí na britské Loughborough University. Po čtyři roky působil jako výzkumný pracovník na Oxford University, spolupracuje s tamějším Reuters Institute for the Study of Journalism. Je místopředsedou sekce Politická komunikace Evropské asociace pro komunikační výzkum a vzdělávání (ECREA).

Tomáš Trampota přednáší na New York University, je členem poradního kolegia generálního ředitele České televize. Byl ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a proděkanem pro vnější vztahy tamtéž. Zabývá se sociologií médií a českým mediálním systémem. Je autorem řady teoretických statí z oblasti mediální komunikace a knihy Zpravodajství a spoluautorem knihy Metody výzkumu médií.

Jaroslav Veis, novinář, překladatel, spisovatel, bývalý šéfredaktor Lidových novin, Nieman Fellow Harvardovy univerzity, komentátor Týdne, BBC, ČRo, Práva, poradce předsedy Senátu Petra Pitharta.

Lenka Vochocová je výzkumnou a pedagogickou pracovnicí katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na téže katedře vystudovala obory žurnalistika a mediální studia. Mezi její odborné zájmy patří oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. V rámci výzkumné skupiny PolCoRe se aktuálně věnuje studiu politické participace v prostředí sociálních médií. Je místopředsedkyní CEE Network Evropské asociace pro komunikační výzkum a vzdělávání (ECREA).

Lenka Waschková Císařová působí jako proděkanka pro vnější vztahy fakulty sociálních studií a je odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Vystudovala bakalářskou žurnalistiku v Olomouci a magisterská mediální studia a žurnalistiku v Brně. Doktorát získala v oboru sociologie. Sedm let pracovala v regionálních redakcích českých médií.