Aktuality


Výsledky grantu: Máme spravedlivou justici?

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlásil 30. května grantovou výzvu, jejímž cílem bylo upozornit veřejnost na stav naší justice a to především soudní praxe.

K datu uzávěrky, která byla 15. června, bylo podáno celkem 7 projektů. Všechny projekty byly posouzeny externími hodnotiteli. Předkladatelé pěti projektů s nejvyšším bodovým hodnocením byli pozváni 26. června na jednání Správní rady, aby blíže představili své projektové záměry a také zareagovali na případné negativní výtky hodnotitelů. Ještě téhož dne Správní rada rozhodla, že podpoří připravovaný investigativní podcast nezávislé novinářky Magdaleny Sodomkové (ve výši 250 000 Kč) a projekt mapující českou justici, který předložil Ústav nezávislé žurnalistiky/Hlídací pes.org (částkou 500 000 Kč).

Děkujeme všem žadatelům, kteří se grantové výzvy účastnili.