Aktuality


V Česku vznikla nová novinářská organizace

V České republice byla založena národní pobočka Mezinárodního tiskového institutu (International Press Institute – IPI), globální organizace sdružující vedoucí pracovníky médií a přední novináře a komentátory. Mezi cíle Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) patří obrana svobody slova, obrana novinářů při svobodném výkonu jejich práce a podporanezávislých médií.

Zakladateli CZ IPI jsou novináři Veronika Sedláčková, Robert Břešťan, Robert Čásenský, Michal Klíma a Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který je kolektivním členem. Prvním předsedou byl zvolen Michal Klíma, člen správní rady NFNZ. Členy CZ IPI mohou být pouze osoby, které se nepodílejí, ani se v minulosti nepodílely na potlačování svobody slova, zkreslování informací, kumulací politické, mediální a ekonomické moci, nebo které brání svobodnému vyjadřování názorů.

Mezinárodní tiskový institut (International Press Institute) je globální síť šéfredaktorů, novinářů a představitelů médií z více než stovky zemí, kteří sdílejí společnou oddanost kvalitní a nezávislé žurnalistice. Byl založen v roce 1950. Vždy prosazoval obranu svobody slova a vystupoval na obranu perzekvovaných novinářů. Po rozpadu sovětského bloku pomáhal IPI obnově svobodné a profesionální žurnalistiky v zemích střední a východní Evropy.

Je důležité, aby u nás fungovala reprezentativní organizace, která má autoritu opírající se o významné domácí mediální osobnosti i o mezinárodní prestiž. Organizace, která bude bránit svobodu tisku a bude se vyjadřovat k situacím, kdy je tato svoboda omezována nebo porušována. Stanovy Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu naleznete na webu www.czipi.cz. Více o IPI na www.IPI.media.