Aktuality


Tisková zpráva: NFNZ udělil granty

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky udělil první sérii grantů v souhrnné hodnotě 2.148.000 Kč. Správní rada NFNZ hlasovala pro udělení šesti grantů na podporu investigativní žurnalistiky následujícím redakcím: společnosti Dead Line Media (server Neovlivní.cz) grant ve výši 500.000 Kč; redakci A2larm.cz grant ve výši 500.000 Kč; měsíčníku Reportér grant ve výši 460.000 Kč; redakci Deníku Referendum grant ve výši 250.000 Kč; Českému centru pro investigativní žurnalistiku grant ve výši  238.000 Kč a serveru Občasník.eu grant ve výši 150.000 Kč.

Granty jsou určeny pro práci na důležitých celospolečenských a regionálních tématech v období leden-červen 2017. Každá z vyjmenovaných redakcí bude moci využít příležitosti předložit NFNZ výsledky své práce a ucházet se o odměnu ve výši až jeden milion korun. O odměně rozhodne Správní rada NFNZ v létě 2017.

Správní rada také rozhodla o udělení příspěvku ve výši 50.000 Kč reportéru Ondřeji Kundrovi na dokončení knihy s investigativní tématikou celoevropského rozměru.

„Jsme rádi, že jsme mohli podstatnými částkami podpořit dobře připravené a kvalitně prezentované projekty,“ řekl předseda Správní rady NFNZ a jeden ze zakladatelů fondu podnikatel Tomáš Richter. „Vybírali jsme v konkurenci jedenácti uchazečů, a to je, myslím, vzhledem k nedávnému založení fondu úspěch. Na našem zasedání jsme neposuzovali ani neschvalovali konkrétní témata, jen jsme zvažovali celospolečenský a regionální dopad redakcemi zvolených obecných tematických okruhů. Investigativní, fakticko-analytickou a další nezávislou žurnalistiku budeme podporovat i nadále. V přípravě jsou už konkrétní nové projekty,“ řekl Richter.

Správní rada rozhodovala ve složení předseda Tomáš Richter, místopředseda Jiří Kučera a členové Helena Chaloupková, Jaroslav Horák, Josef Šlerka a Jan Štern. Helena Chaloupková a Jaroslav Horák se rozhodování a hlasování nezúčastnili v případech uchazečů, s nimiž jsou v konfliktu zájmů. Členové správní rady měli k dispozici řadu posudků externích expertů. Někteří experti se zúčastnili obhajoby projektů, a to bez hlasovacího práva.

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky podporuje novináře i média, která nepatří do velkých vydavatelství, jsou nezávislá na politických a inzertních zájmech, a jejichž činnost se shoduje s hodnotami NFNZ, jimiž jsou podpora svobody projevu, liberální ústavní demokracie a prozápadní orientace České republiky. NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky je politicky nezávislý a nestranický. Založilo jej dvanáct podnikatelů, kteří nepatří do žádných mocensko-politických skupin. Fond vypisuje granty na specifické projekty. O jeho podporu se mohou ucházet také jednotliví novináři a redakce se svými vlastními projekty.

Kontakt:

Tomáš Klvaňa, výkonný ředitel NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky
[email protected],
734 719 889