Aktuality


Tisková zpráva: Benefiční večeře NFNZ

V Praze byly vyhlášeny granty na podporu nezávislé investigativní žurnalistiky

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlásil granty na podporu nezávislé investigativní žurnalistiky s celospolečenským dosahem. Pro první část roku 2017 vypisuje až sedm grantů v celkové výši až 4.5 miliónů korun, přičemž jedna redakce může být podpořena ve výši 100 – 500 tisíc Kč. Odměna za nejlepší výsledek může dosáhnout dalších až jeden milión korun. Tyto granty budou udělovány pouze redakcím, nikoliv jednotlivcům.
Uzávěrka pro podání je 7. prosince 2016 (více na www.nfnz.cz).

Média, jimž bude grant udělen, se zaváží, že po šest měsíců využijí podpory k práci na celospolečenských tématech, jejichž rozkrytí bude mít významný přínos pro transparentnost veřejného života v České republice, v politice, ekonomice a podnikání, sportu, kultuře, školství, zdravotnictví a v dalších oblastech veřejného zájmu. Může jít také o témata z regionů s celostátní důležitostí.

Slavnostní vyhlášení grantů a představení NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky proběhlo dnes od 19.00 během První benefiční večeře na pražském Žofíně. V rámci večera vystoupil za doprovodu pianistky Natalie Hellerové operní pěvec Peter Poldauf, zástupci zakladatelů a donátorů – například podnikatelé Tomáš Richter a Martin Vohánka, spisovatel, komentátor a vysokoškolský pedagog Tomáš Klvaňa, podporovatelé novinářka (a vnučka Ferdinanda Peroutky) Terezie Kaslová a Petr Pithart, v krátkých videopozdravech k přítomným promluvil i herec a scénárista Zdeněk Svěrák, novinář a vydavatel Štefan Hríb, či diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová.

Posláním NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je pomoc při šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací. Fond hodlá podporovat novináře, kteří ve své práci ctí hodnoty západního světa a principy liberální demokracie. Podporu nezískají média spojená s významnými ekonomicko-politickými silami, média napojená na stranickou politiku či zahraniční mocnosti, ani média bez transparentní vlastnické struktury.
NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky chce zaručit pluralitu a svobodu českých médií jako jednu ze základních pojistek liberální konstituční demokracie a prozápadního směřování České republiky. Ve svých aktivitách spolupracuje se Společností Ferdinanda Peroutky. Výkonným ředitelem je Tomáš Klvaňa.

Kontakt:
Tomáš Klvaňa, výkonný ředitel NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky
[email protected], 734 719 889

Tisková zpráva ke stažení – zde