Aktuality


Prohlášení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky proti postupu Policie Slovenské republiky vůči české novinářce Pavle Holcové

Nadační fond nezávislé žurnalistiky vítá a podporuje snahu slovenských úřadů vyšetřit vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a najít pachatele.  Vražda novináře v souvislosti s jeho prací je kromě lidské tragédie i útokem na svobodu projevu a na svobodu obecně. Nezávislá investigativní žurnalistika je zásadně potřebná pro kontrolu výkonu moci v jakékoli společnosti. Kde je ohrožena, tam jsou ohroženy svobody všech.

V souvislosti s vyšetřováním vraždy Jána Kuciaka jela jeho kolegyně, novinářka Pavla Holcová dobrovolně podat svědectví slovenské policii. Při výslechu nabídla vyšetřovatelům kopii digitální korespondence vedené s kolegou Kuciakem. Opakovaně uvedla, že většina informací v jejím mobilním telefonu nesouvisí s tímto případem a odhalují identitu zdrojů informací získaných v souvislosti s její profesí investigativní novinářky. Přesto jí byl mobilní telefon na základě příkazu prokuratury odebrán.

Nadační fond upozorňuje, že právo na ochranu zdroje informací u novináře je součástí ústavně chráněného práva na svobodu projevu. Bez ochrany zdroje informací by nebylo možné profesi investigativních žurnalistů vykonávat, protože by lidé přestali novinářům v obavě o vlastní bezpečnost informace sdělovat. Taková žurnalistika by ztratila společenskou funkci, která je pro svobodnou demokracii nezbytná. Český Ústavní soud již v roce 2004 vymezil v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva podmínky, za nichž může státní moc v trestním řízení do tohoto práva zasáhnout. Ve zkratce řečeno je to možné pouze tehdy, pokud  vyšetření závažné trestné činnosti nezbytně závisí na odhalení zdroje informací a není možné zjistit totožnost zdroje jiným způsobem. Slovensko i Česká republika jsou součástí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a proto právo na ochranu zdroje platí v trestním řízení jak v Česku, tak i ve Slovenské republice.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky důrazně protestuje proti bezprecedentnímu postupu slovenské policie a žádá okamžité a bezpodmínečné vrácení zadrženého telefonu novinářce Pavle Holcové. Vyzýváme slovenské úřady, aby to zajistily a současně žádáme české politiky a zodpovědné úředníky, aby bránili občanská a profesní práva české státní příslušnice a bezodkladně všemi diplomatickými cestami žádali po slovenských úřadech naplnění této výzvy.

V Praze 18. května 2018