Aktuality


Prohlášení NFNZ k ochraně novinářského zdroje

Slovenský Úřad pro ochranu osobních údajů dne 19.prosince 2019 vyzval redakci Investigace.cz, aby zveřejnila identitu zdroje nahrávky, ze které je zřejmé, že podnikatel Marián Kočner měl nadstandardní styky s tehdejším generálním prokurátorem Dobroslavem Trnkou. Úřad hrozí redakci Investigace.cz pokutou 10 milionů eur.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) ctí zásadu, že novináři mají právo na ochranu zdroje a obsahu informací, zejména pokud slouží k veřejnému zájmu. Situace, kdy novináři informují o bezprecedentním propojení generálního prokurátora s osobou obviněnou z účasti na tak závažném trestném činu, jakou je vražda dvou lidí, jedná se bezesporu o případ nejvyššího veřejného zájmu.

Toto právo vychází z článku 17 Listiny základních práv a svobod, jenž zaručuje svobodu projevu a právo na informace. Dále pak je chráněno Evropskou úmluvou o lidských právech, a to konkrétně čl. 10 o Svobodě projevu. V rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) bylo toto právo opakovaně potvrzeno jako v případě rozhodnutí ESLP 28957/95, Goodwin proti Spojenému království, kde se píše „ochrana novinářských zdrojů je jednou ze základních podmínek svobody tisku“ a dále „bez takové ochrany by zdroje byly odrazovány od spolupráce s tiskem při informování veřejnosti o otázkách, které jsou předmětem veřejného zájmu“. Následně soud potvrdil platnost, že „bez ochrany novinářských zdrojů hrozí podkopání zásadní role tisku jako hlídacího psa sloužícího veřejnosti a negativní ovlivnění schopnosti tisku zajišťovat přesné a spolehlivé informace“.

Redakce Investigace.cz má plnou podporu NFNZ v odepření vydání zdroje slovenskému Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyzývá nejširší novinářskou veřejnost k tomu, aby se k podpoře redakce Investigace.cz připojila.

Takováto interpretace zákonů spojených s GDPR vytváří představu, že jsou nadřazeny svobodě slova. Zároveň se tím zakládá nebezpečný precedent, který může v budoucnu posloužit jako nástroj pro omezení svobody slova. Zákony spojené s GDPR musí být vykládány v souladu s ochranou práva na svobodu projevu, včetně práva na ochranu novinářského zdroje.

Josef Šlerka
Výkonný ředitel NFNZ

20. prosince 2019