Aktuality


Poděkování

Jeden ze zakladatelů NFNZ a člen Kolegia NFNZ Jan Zitko poděkoval všem ostatním členům Kolegia za spolupráci a k 13. 9. 2018 z Kolegia NFNZ odstoupil. Doufáme, že jako jeden ze zakladatelů zůstane Fondu nablízku i v budoucnu. Děkujeme mu za více než dvouletou spolupráci i za finanční podporu fondu a přejeme mnoho štěstí.