Aktuality


Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu René Zavoralovi

Žádost o odvysílání pořadu Matematika zločinu v souvislosti s výsledky „Analýzy pořadu Matematika zločinu z hlediska dodržení zásad mediální etiky“

Vážený pane generální řediteli,

v návaznosti na Vaše vyjádření* během veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 4. 2019 týkající se seriálu Matematika zločinu autorek Magdaleny Sodomkové a Brit Jensen Vám v příloze posílám „Analýzu pořadu Matematika zločinu z hlediska dodržení zásad mediální etiky“, kterou vypracoval doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., z Masarykovy univerzity.

Ze závěru Analýzy jednoznačně vyplývá následující: „Autorky pořadu pracují v souladu s kodexem ČRo s drobnými výhradami, které lze ale snadno odstranit – jde především o explicitní vyjádření důvodu anonymizace a původu některých materiálů. Doplnění těchto informací do pořadu nelze považovat za velký zásah do jeho formy. Pořad splňuje nároky na vysílání ve smyslu souladu s kodexem, a to po odstranění těchto drobných vad.“

S přiloženou Analýzou pořadu i s jejími závěry se plně ztotožňuji a je i v plném souladu se stanoviskem právníků a dalších odborníků Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Pokud jste i přes závěry, ke kterým došel doc. Motal, nadále přesvědčen o tom, že seriál Matematika zločinu porušuje Kodex Českého rozhlasu, žádám Vás o jasné vyjádření, v čem přesně Kodex porušuje a co konkrétně je z pohledu Českého rozhlasu potřeba upravit, aby jej bylo možné odvysílat.

V případě, že se s Analýzou ztotožňujete, žádám Vás o sdělení, zda Český rozhlas bude po odstranění uvedených drobných nedokonalostí Matematiku zločinu vysílat a kdy.

Stejně jako Český rozhlas, je i Nadační fond nezávislé žurnalistiky povinen řádně hospodařit se svěřenými finančními prostředky. Vzhledem k tomu, že vznik seriálu byl kromě finančních prostředků Českého rozhlasu též částečně financován prostředky Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, vzali jsme výtky týkající se seriálu velice vážně a nechali si zpracovat přiložený posudek a právní stanovisko. Na základě závěrů těchto posudků se domníváme, že vysílání pořadu Matematika zločinu je ve veřejném zájmu a není důvod mu bránit.

Věřím, že na základě Vámi zaslaných vyjádření se podaří pořad upravit do podoby, aby mohl být již brzy na vlnách Rozhlasu odvysílán.

S pozdravem,

 

Mgr. Josef Šlerka

ředitel, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

 

Příloha: Analýza pořadu Matematika zločinu z hlediska dodržení zásad mediální etiky – doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

* Záznam z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 4. 2019 je k dispozici ZDE (o pořadu Matematika zločinu cca od 61. minuty)