Aktuality


Nadace udělila první granty na podporu investigativní žurnalistiky

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky udělil první sérii grantů v souhrnné hodnotě 2.148.000 Kč. Správní rada NFNZ hlasovala pro udělení šesti grantů na podporu investigativní žurnalistiky následujícím redakcím: společnosti Dead Line Media (server Neovlivní.cz) grant ve výši 500.000 Kč; redakci A2larm.cz grant ve výši 500.000 Kč; měsíčníku Reportér grant ve výši 460.000 Kč; redakci Deníku Referendum grant ve výši 250.000 Kč; Českému centru pro investigativní žurnalistiku grant ve výši 238.000 Kč a serveru Občasník.eu grant ve výši 150.000 Kč.

Granty jsou určeny pro práci na důležitých celospolečenských a regionálních tématech v období leden-červen 2017. Každá z vyjmenovaných redakcí bude moci využít příležitosti předložit NFNZ výsledky své práce a ucházet se o odměnu ve výši až jeden milion korun. O odměně rozhodne Správní rada NFNZ v létě 2017.

Správní rada také rozhodla o udělení příspěvku ve výši 50.000 Kč reportéru Ondřeji Kundrovi na dokončení knihy s investigativní tématikou celoevropského rozměru.

NFNZ posuzoval projekty jedenácti uchazečů. Neschvalovala se konkrétní témata, ale celospolečenský a regionální dosah redakcemi zvolených obecných tematických okruhů. Fond chce i nadále podporovat investigativní, fakticko-analytickou a další nezávislou žurnalistiku. V přípravě jsou již konkrétní nové projekty.

Správní rada rozhodovala ve složení předseda Tomáš Richter, místopředseda Jiří Kučera a členové Helena Chaloupková, Jaroslav Horák, Josef Šlerka a Jan Štern. Helena Chaloupková a Jaroslav Horák se rozhodování a hlasování nezúčastnili v případech uchazečů, s nimiž jsou v konfliktu zájmů. Členové správní rady měli k dispozici řadu posudků externích expertů. Někteří experti se zúčastnili obhajoby projektů, a to bez hlasovacího práva.