Aktuality


Co tvrdí Robert Pelikán o svém rozhovoru pro Respekt

Robert Pelikán tvrdí, že rozhovor, který poskytl týdeníku Respekt, je chráněn de facto automaticky Autorským zákonem, a to konkrétně § 11, na který se odvolává s tím, že autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Robert Pelikán tak tvrdí, že rozhovor, který poskytl týdeníku Respekt, naplňuje znaky autorského díla, které vyjmenovává § 2 Autorského zákona: „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Samotná otázka, zda respondent rozhovoru, navíc ministr ve veřejné funkci, může být či je autorem nebo spoluautorem výsledného rozhovoru (který vede, jehož směr určuje a následně zpracovává redaktor), je značně diskutabilní. Otázka, zda jakýkoli rozhovor pro média či do knihy a podobně je autorským dílem, tedy „jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora“, je předmětem řady sporů a výkladů, protože se jedná o žánrově pestrou směs, a záleží vždy na konkrétním obsahu, míře jedinečnosti a kvalitativní úrovně autorské činnosti a jedinečné tvorby. Od jednoslabičných odpovědí ANO či NE pachatele trestného činu, kterého se ptá novinář při příchodu do soudní síně, až po knihy-rozhovory jako byl třeba Dálkový výslech tedy kniha rozhovorů Václava Havla s Karlem Hvížďalou. V této škále dochází k různému naplnění znaků autorského díla.

Pokud by u soudů zvítězila ovšem interpretace ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, že je každý rozhovor, resp. podklad pro něj automaticky chráněn jako autorské dílo, pak by to vedlo k zásadnímu zásahu do novinářské práce a svobody slova vůbec. Je velmi znepokojující, že se ministr spravedlnosti takové návodné interpretace dopouští.

Josef Šlerka, výkonný ředitel NFNZ