Vize a mise

Vize

Udržení a posílení plurality

 


 

Mise

Podpora médií a jednotlivých novinářů nezávislých na podnikatelsko-politických
strukturách. Důraz na zkvalitnění jejich práce a zvýšení celospolečenského vlivu
jejich práce.