Proč nás podpořit


 

Stanete se součástí jedinečného projektu a spolu s námi pomůžete seriózním novinářům zkvalitnit jejich práci a zvýšit její celospolečenský vliv. Díky způsobu, jakým s finančními i jinými dary nakládáme, si můžete být jisti, že se vaše peníze i další podpora dostanou na správné místo a do správných rukou. 
 • Cíleně podporujeme projekty, které prokázaly svoji životaschopnost a mají potenciál růstu.
 • Klademe velký důraz na posílení nezávislé investigativní a analytické žurnalistiky v regionech České republiky.
 • V odůvodněných případech podporujeme nezávislou názorovou žurnalistiku s celospolečenským dosahem, která je v souladu s našimi základními hodnotami.

Kdo se může stát dárcem?

Fond má v zájmu transparentnosti stanovená pravidla pro přijímání darů. Dárcem Nadačního fondu může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba splňující následující kritéria:

 • Výše daru musí odpovídat reálným možnostem dárce
 • Dar nesmí být anonymní – v opačném případě ho Nadační fond nepřijme
 • Dar v hodnotě přesahující 10 000 Kč může dárce Nadačnímu fondu darovat jen na základě písemné darovací smlouvy
 • V případě daru převyšujícího 250 000 Kč musí přijetí daru schválit Správní rada – Ta má právo svým rozhodnutím jakýkoliv dar odmítnout
 • Dotace či dar nesmí pocházet ze zdrojů státu, jeho orgánů, či orgánů samosprávy České republiky.

Více informací naleznete ve Směrnici o přijímání darů či nás můžete kontaktovat na emailu info@nfnz.cz a domluvit si s námi schůzku.

Jak se stát dárcem?

Podpořit nás můžete finančně darem na účet 2113445291/2700, který máme zřízený u UniCredit Bank. Vítanou pomocí je však také poskytnutí odborné služby či hmotného vybavení ať již přímo pro nás či pro média, která podporujeme.

Co znamená být dárcem fondu?

 • Přihlásit se do společnosti lidí, kteří pomalu ale jistě pomáhají měnit Českou republiku.
 • Projevovat zájem o to, co se děje ve vašem okolí a v mé zemi.
 • Investovat peníze do budoucnosti země, kde byly vydělány.
 • Mít úctu k liberální demokracii a vědomě přispívat k pluralitě názorů.
 • Být součástí pravidelných setkávání a debat nad aktuálními tématy mediálního světa.