Podpořené projekty


 

České centrum pro investigativní žurnalistiku  (
Poskytnutá částka: 238 000 Kč
Ruská pračka na peníze

České centrum pro investigativní žurnalistiku pod vedením Pavly Holcové rozkrývá roli České republiky a Slovenska ve vyvádění peněz pocházejících z ruského organizovaného zločinu. Tým CCIZ chce přispět k postupnému ozřejmění vlastnických struktur firem, které se na tomto procesu podílejí a mimo jiné zmapovat jejich napojení na politiku. V rámci projektu se dále zaměřuje na analyzování struktury nezákonných praktik ruské finanční správy a policie, na které před svou smrtí upozornil Sergej Magnitsky. V hledáčku organizace je také Evropsko-ruská banka a první Česko-ruská banka. Obě instituce se dlouhodobě podílí na financování kontroverzních osob a obchodů.

 


 

Reportér Magazín  (
Poskytnutá částka: 460 000 Kč
Dotační machinace v české vědě a vysokém školství

V akademické a vědecké obci se objevují případy zneužívání dotací, které poškozují dobré jméno mnoha poctivých vědců a vědkyň a vysokoškolských vyučujících. Magazín Reportér se proto rozhodl na problematiku dotačních machinací v české vědě za podpory NFNZ upozornit. Výsledky investigativy ukazují, že ačkoliv se peníze čerpají na veřejné instituce, často končí v soukromých firmách. Nebo se dokonce stávají rozbuškou sporů na vysokých školách. Reportér ukazuje, že existují případy, kdy se výzkumná činnost a následná aplikace v praxi vůbec neodehraje a pouze se předstírá. V rámci podpořeného projektu pracuje v současné době Reportér na rozkrytí dalších kauz s celonárodním dopadem.

 


 

A2larm  (
Poskytnutá částka: 500 000 Kč
Prekarizace práce aneb vykořišťování nízkopříjmové vrstvy po česku

Autorský tým tvořený novinářkou a dokumentaristkou se zaměřuje na problematiku prekarizace práce (nahrazování plnohodnotných pracovních míst různými částečnými úvazky) v České republice. Autorky prostřednictvím terénního výzkumu mapují situaci na nízkopříjmovém trhu práce a informují o praktikách, které jsou ve vztahu k zaměstnancům a brigádníkům běžné, přesto však širší veřejnosti neznámé. Současná česká žurnalistika se problematice prekarizace práce takřka nevěnuje, přestože v zahraničí patří mezi standardní témata. Absence debaty o problémech lidí, kteří pobírají minimální mzdu, narušuje soudržnost společnosti, proto považujeme tento projekt za velmi důležitý a potřebný.

 


 

Neovlivní.cz  (
Poskytnutá částka: 500 000 Kč
Parlamentní volby 2017 a příprava na přímou volbu prezidenta 2018

Redakce internetového média Neovlivní.cz využije prostředky poskytnuté fondem k podrobnému monitorování parlamentních a prezidentských voleb, které proběhnout v roce 2017 a 2018. Vzhledem k provázanosti politiky a mnohých mediálních domů je práce nezávislých novinářů zcela klíčová pro transparentní pokrytí obou volebních klání. Výsledky voleb ovlivní nejen budoucí zahraničně-politické směřování České republiky, ale i každodenní život občanů s ohledem na oklešťování jejich osobních svobod. Redakce Neovlivní.cz se proto zaměřuje na metody ze zákulisí konkurenčního boje politických stran, financování jednotlivých kampaní i rozkrytí struktur okolo prezidentských kandidátů.

 


 

Deník Referendum  (
Poskytnutá částka: 250 000 Kč
Střet zájmů ministra financí v zemědělském sektoru

V rámci podpořeného projektu vznikají texty, které spojuje popis metod a způsobů, jimiž síla peněz nelegitimně ovlivňuje tvorbu rozhodnutí a podkopává tím základy demokracie. Jednou z kauz, kterou Deník Referendum sleduje, je možné zneužívání České inspekce životního prostředí a jí nadřízeného ministerstva ve prospěch Agrofertu. Redakce mapuje podnikání ministra financí Andreje Babiše v zemědělství a potravinářském průmyslu dlouhodobě, z dosavadních poznatků hodlá zkompletovat knihu.

 


 

Ondřej Kundra  (
Poskytnutá částka: 50 000 Kč
Můj syn džihádista

Ondřeje Kundru jsme podpořili ve financování projektu, který v evropském kontextu prakticky nemá obdoby. Publicistovi se podařilo dostat do blízkosti konvertitů k Islámu z několika evropských zemí a zpracovat materiály, které prostřednictvím rozhovorů získal do podoby knihy reportáží a úvah o jednom z nejpalčivějších problémů současné Evropy. Správné pochopení důvodů, proč Evropané odcházejí bojovat do řad Islámského státu, je prvním krokem na cestě v úspěšném boji proti terorismu v Evropě. Osvětlení příběhů těchto lidí může zároveň přispět ke konsolidaci evropské společnosti, jež se dnes stává čím dál více multikulturní.

 


 

Občasník.eu  (
Poskytnutá částka: 150 000 Kč
Vysočina pod drobnohledem

Miroslav Mareš, hlavní tvář regionálního serveru Občasník.eu, se v rámci své publicistické činnosti zaměřuje na monitorování kauz v kraji Vysočina. Na svém webu publikuje denně v průměru tři články, které se zabývají aktuálním děním v regionu. V poslední době upozornil například na fakt, že kraj Vysočina schválil plán na vytvoření nediskriminačního a nenárokového financování sociálních služeb, což je v praxi neuskutečnitelné. Mezi další významná odhalení patřilo dvojí „funkcionaření“ náměstka hejtmana Vysočiny Pavla Pacala.

 


 

Společnost Ferdinanda Peroutky  (
Poskytnutá částka: 250 000 Kč
Cena Ferdinanda Peroutky za rok 2016

Nadační fond se stal v letošním roce generálním partnerem prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky, která je každoročně udělována vynikajícím českým publicistům. Společnost Ferdinanda Peroutky vyznává stejné principy a morální hodnoty jako NFNZ – podporuje nezávislost médií, oceňuje výborné počiny v oblasti investigativy, politické analýzy i kultury. Letos se laureáty stali Petr Honzejk, jeden z hlavních komentátorů Hospodářských novin, a Vladimír Kučera, komentátor a scénárista pořadu Historie.cs. Díky podpoře NFNZ byli laureáti v tomto roce poprvé za svou práci odměněni také finančně.

 


 

Hlídací pes  (
Poskytnutá částka: 1 780 000 Kč
Krajští hlídací psi

Server Hlídací pes, jež doposud působil na celostátní úrovni, se za naší finanční podpory rozhodl vstoupit do regionů. Nedostatečnost či dokonce úplnou absenci pátrací žurnalistiky v regionech vnímáme jako zásadní problém české novinářské scény. Situace v regionech je ve smyslu tlaku na rozkrývání kauz spojených s provázáním regionální politiky a podnikatelské sféry nebo zneužívání veřejných zakázek ve stejné fázi jako bylo možné pozorovat v Praze před 10 či 15 lety. Hlídací pes má proto v plánu během následujících měsíců vybudovat celostátní síť investigativních novinářů, kteří pokryjí regiony a přispějí zde k výraznému zlepšení watchdogové činnosti.