Kdo jsme


Kolegium zakladatelů

Petr Cichoň(

Jsem podnikatel a majitel společnosti Crocodille, pod kterou kromě balených baget a sendvičů spadá i řetězec s občerstvením Bageterie Boulevard. S prodejem baget jsem začal již na střední škole a za více než 26 let firma vyrostla v jednoho z největších výrobců balených sendvičů v regionu.

Petr Cichoň(

Zakladatel

„Každý den života i podnikání v naší zemi mě znovu utvrzuje o nezbytnosti dobře fungující nezávislé žurnalistiky.“

František Dostálek(

V roce 1990 jsem se stal jedním ze zakladatelů auditorské a poradenské firmy KPMG, kterou jsem řídil v letech 2001 až 2010. V období 2006 až 2014 jsem zastával pozici člena celosvětového vedení KPMG a výkonného ředitele pro střední a východní Evropu. V letech 2013 a 2014 jsem byl prezidentem Americké obchodní komory. Od roku 2016 spolupracuji s QED Group jako kouč a lektor. Jsem nositelem celostátní ceny za charitativní činnost a mecenášem kultury.

František Dostálek(

Zakladatel a člen dozorčí rady

„NFNZ podporuji, protože se obávám, že bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.“

Jiří Hák(

Jsem spoluzakladatelem a managing partnerem společnosti Corpin, přední česko-slovenské firmy působící od roku 2007 v oboru korporátních financí. V letech 1998 až 2002 jsem pracoval v Londýně pro ABN Amro Corporate Finance se specializací na klienty z oboru finančních služeb. Po návratu do ČR jsem pracoval jako externí poradce a následně (do r. 2007) jako ředitel pro fúze a akvizice skupiny PPF – strategické portfolio finančních institucí.

Jiří Hák(

Zakladatel a člen správní rady

„Nezávislý a profesionální tisk je základem liberální demokracie. NFNZ jako nadace orientovaná zejména na domácí dárce může významně přispět k věrohodné regeneraci takového žurnalismu v ČR.“

Silke Horáková(

Jsem spolumajitelkou nakladatelské skupiny Albatros Media. Jsem také výkonnou ředitelkou České asociace private equity a venture kapitálu (CVCA). Aktivně podporuji sociální podnikání v České republice a organizace, jako jsou například Ashoka (coby členka její mezinárodní sítě podporovatelů), Nadace VIA nebo The Social Impact Award. Jsem předsedkyní správní rady Nadace Albatros.

Silke Horáková(

Zakladatelka

„Jsem Evropanka, žila jsem půlku svého života v Německu a půlku v České republice. Záleží mi na tom, aby Česká republika zůstala pevnou součástí liberální demokratické Evropy. Nezávislou žurnalistiku považuji za garanci pro společenskou diskusi na základě evropských demokratických hodnot, a proto jsem se rozhodla spoluzaložit NFNZ.“

Richard Kaucký(

Jsem jedním ze zakladatelů firmy Software602 a spoluautorem prvního českého textového editoru T602. Ve firmě pracuji aktivně od jejího založení v roce 1991, nyní jsem jediným členem představenstva. Působil jsem a působím v řadě IT sdružení a spolků, jsem držitelem ocenění osobnost roku české informatiky. V mimopracovních aktivitách jsem byl dlouhá léta členem správní rady mobilního hospice Cesta domů.

Richard Kaucký(

Zakladatel

„Nechci znovu číst Orwella a jeho Farmu zvířat jako pátou kopii z psacího stroje.“

Jiří Kučera(

Jsem advokát s téměř dvacetiletou praxí. V současné době působím jako managing partner v advokátní kanceláři Kučera & Associates, která se specializuje na české a mezinárodní obchodní právo, nemovitosti, soudní spory, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž a mezinárodní obchod. V rámci programů společenské odpovědnosti se věnuji na bázi pro-bono také kauzám s celospolečenským přesahem.

Jiří Kučera(

Zakladatel a místopředseda správní rady

„Bez nezávislé a kvalitní žurnalistiky není možná kontrola moci a bez veřejného dohledu nad výkonem moci nelze budovat svobodnou a demokratickou společnost.“

Petr Laštovka(

Jsem specialista na rodinné nástupnictví, trusty a nadace. Mezi lety 1993 a 2010 jsem působil v poradenské společnosti TPA Horwath, jejímž jsem se stal partnerem. V roce 2011 jsem založil společnost Emun Partners, zabývající se správou majetků podnikatelů a rodinných majetků. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem také později přednášel na téma cenných papírů a investičního bankovnictví.

Petr Laštovka(

Zakladatel a člen dozorčí rady

„Nechci řešit otázku emigrace, jako to řešili naši rodiče. Chci mít možnost žít ve svobodné České republice.“

Vladimír Mařík(

Jsem profesor a vědec. V současné době působím jako ředitel Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. V roce 1996 jsem spoluzaložil softwarově-kybernetickou společnost CertiCon, kde působím jako výkonný ředitel. V roce 2006 jsem se stal spoluzakladatelem nadace ČVUT Media Lab založené na podporu výzkumu prováděného talentovanými studenty a mladými výzkumníky. Za své vědecké výsledky jsem získal několik prestižních ocenění a působil na řadě zahraničních univerzit.

Vladimír Mařík(

Zakladatel

„Jako kybernetik si plně uvědomuji, že jedině objektivní informace vede k optimálnímu rozhodování a řízení.“

Tomáš Richter(

Jsem podnikatel. Kariéru jsem začínal v roce 1990 v kanceláři prezidenta Václava Havla. V roce 1993 jsem založil společnost RiS, s. r. o., kterou jsem pak i po prodeji řídil a vedl pod názvem ABLOY Czech & Slovakia. V roce 2007 jsem se stal regionálním ředitelem ASSA ABLOY EMEA pro oblast střední a východní Evropy. V současné době podnikám v hotelnictví, konkrétně v oblasti lázeňství prostřednictvím společností OLYMPIA Hotel, s. r. o., a Richter Hotels, s. r. o.

Tomáš Richter(

Zakladatel a předseda správní rady

„Svobodná a nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů liberální demokracie. Chceme-li zůstat součástí svobodné západní civilizace, musíme tento princip zakotvený v naší ústavě hájit.“

Martin Vohánka(

Po ukončení středoškolských studií v roce 1995 jsem založil společnost W.A.G., kterou z pozice předsedy představenstva řídím dodnes. W.A.G. se specializuje na panevropská platební řešení pro dopravní sektor pod značkou Eurowag a patří mezi šest největších firem v oboru. V roce 2014 jsem získal titul podnikatel roku pro Středočeský kraj. Přednáším na vysoké škole ekonomické a dlouhodobě se věnuji řadě filantropických aktivit.

Martin Vohánka(

Zakladatel

„Historie je plná příkladů, kdy podpora podnikatelů sehrála klíčovou roli při realizaci potřebných společenských změn. Vznik československých legií a naší země následně je toho krásným příkladem. Nezávislá žurnalistika jako základní komponenta demokracie je v defenzivě a potřebuje naši aktivní pomoc. Neváhal jsem proto ani chvíli.“

Libor Winkler(

Jsem řídící partner skupiny RSJ, která v sobě zahrnuje činnost obchodníků s cennými papíry a investiční fondy kvalifikovaných investorů. Mimoto jsem také spolumajitelem vinařství Dobrá vinice, vinných barů Vinograf a michelinské restaurace Field. Působím jako akcionář galerie DOX, jsem členem správních rad neziskových organizací Glopolis a Památník šoa. Spoluzaložil jsem fond Neuron na podporu vědy a Nadační fond proti korupci.

Libor Winkler(

Zakladatel

„Dnes narůstá snaha politiků ovlivňovat veřejnoprávní média a většina těch soukromých je v rukou silných skupin s jasnými podnikatelskými zájmy. Proto podporu médií nezávislých jak na politicích, tak na úzkých podnikatelských skupinách vnímám pro demokracii jako klíčovou.“

Jan Zitko(

Jsem sedlák hospodařící na rodinné farmě, majitel a předseda představenstva firmy Alukov, kterou jsem v roce 1995 založil a která se specializuje na zastřešování bazénů, teras a vířivých van. Firmě se za dobu její existence podařilo expandovat na trhy ve více než čtyřiceti zemích světa.

Jan Zitko(

Zakladatel

„Žijeme na krásném místě v krásné zemi, bylo by škoda opět ztratit naši svobodu.“

Správní rada

Jiří Hák(

Jsem spoluzakladatelem a managing partnerem společnosti Corpin, přední česko-slovenské firmy působící od roku 2007 v oboru korporátních financí. V letech 1998 až 2002 jsem pracoval v Londýně pro ABN Amro Corporate Finance se specializací na klienty z oboru finančních služeb. Po návratu do ČR jsem pracoval jako externí poradce a následně (do r. 2007) jako ředitel pro fúze a akvizice skupiny PPF – strategické portfolio finančních institucí.

Jiří Hák(

Zakladatel a člen správní rady

„Nezávislý a profesionální tisk je základem liberální demokracie. NFNZ jako nadace orientovaná zejména na domácí dárce může významně přispět k věrohodné regeneraci takového žurnalismu v ČR.“

Jaroslav Horák(

Jsem spolumajitelem nakladatelské skupiny Albatros Media, za jejíž úspěšný rozvoj jsem v roce 2014 získal titul podnikatel roku pro Prahu. Jsem také investorem a předsedou investičního výboru ARX Equity Partners – skupiny private equity fondů pro střední a východní Evropu a předsedou dozorčí rady společnosti VUES Brno. Jsem členem mezinárodní sítě podporovatelů sociální iniciativy Ashoka a členem správní rady Nadace Albatros.

Jaroslav Horák(

Člen správní rady

„Nedávno jsem se zamýšlel nad tím, jak mohu co nejúčinněji osobně přispět k zachování prozápadní liberálnědemokratické orientace naší země. Podpora kvalitní a nezávislé žurnalistiky byla v této souvislosti přesně tím, co jsem hledal.“

Jiří Kučera(

Jsem advokát s téměř dvacetiletou praxí. V současné době působím jako managing partner v advokátní kanceláři Kučera & Associates, která se specializuje na české a mezinárodní obchodní právo, nemovitosti, soudní spory, veřejné zakázky, hospodářskou soutěž a mezinárodní obchod. V rámci programů společenské odpovědnosti se věnuji na bázi pro-bono také kauzám s celospolečenským přesahem.

Jiří Kučera(

Zakladatel a místopředseda správní rady

„Bez nezávislé a kvalitní žurnalistiky není možná kontrola moci a bez veřejného dohledu nad výkonem moci nelze budovat svobodnou a demokratickou společnost.“

Tomáš Richter(

Jsem podnikatel. Kariéru jsem začínal v roce 1990 v kanceláři prezidenta Václava Havla. V roce 1993 jsem založil společnost RiS, s. r. o., kterou jsem pak i po prodeji řídil a vedl pod názvem ABLOY Czech & Slovakia. V roce 2007 jsem se stal regionálním ředitelem ASSA ABLOY EMEA pro oblast střední a východní Evropy. V současné době podnikám v hotelnictví, konkrétně v oblasti lázeňství prostřednictvím společností OLYMPIA Hotel, s. r. o., a Richter Hotels, s. r. o.

Tomáš Richter(

Zakladatel a předseda správní rady

„Svobodná a nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů liberální demokracie. Chceme-li zůstat součástí svobodné západní civilizace, musíme tento princip zakotvený v naší ústavě hájit.“

Helena Chaloupková(

Jsem advokátka zaměřující se na oblast medií a realizaci svobody projevu. Studia jsem absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze, od roku 1993 jsem pak působila jako komerční právník a v roce 1995 jsem se stala advokátkou. Praxi vykonávám zejména pro vydavatelství novin a časopisů, pro elektronická média a také pro Unii vydavatelů. Přednáším na Univerzitě Karlově a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Jsem autorkou řady odborných publikací, týkajících se médií a autorských práv.

Helena Chaloupková(

Členka správní rady

“Účast v nadačním fondu chápu jako příležitost přispět k tomu,
aby svoboda projevu nebyla žádným nepatřičným způsobem omezována, a zejména aby nebyl zužován prostor pro politickou diskusi, která je nezbytná pro demokratický vývoj společnosti.”

Dozorčí rada

František Dostálek(

V roce 1990 jsem se stal jedním ze zakladatelů auditorské a poradenské firmy KPMG, kterou jsem řídil v letech 2001 až 2010. V období 2006 až 2014 jsem zastával pozici člena celosvětového vedení KPMG a výkonného ředitele pro střední a východní Evropu. V letech 2013 a 2014 jsem byl prezidentem Americké obchodní komory. Od roku 2016 spolupracuji s QED Group jako kouč a lektor. Jsem nositelem celostátní ceny za charitativní činnost a mecenášem kultury.

František Dostálek(

Zakladatel a člen dozorčí rady

„NFNZ podporuji, protože se obávám, že bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.“

Petr Laštovka(

Jsem specialista na rodinné nástupnictví, trusty a nadace. Mezi lety 1993 a 2010 jsem působil v poradenské společnosti TPA Horwath, jejímž jsem se stal partnerem. V roce 2011 jsem založil společnost Emun Partners, zabývající se správou majetků podnikatelů a rodinných majetků. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem také později přednášel na téma cenných papírů a investičního bankovnictví.

Petr Laštovka(

Zakladatel a člen dozorčí rady

„Nechci řešit otázku emigrace, jako to řešili naši rodiče. Chci mít možnost žít ve svobodné České republice.“

Tým NFNZ

Josef Šlerka(

Jsem sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Před příchodem do nadačního fondu jsem vedl vývoj a výzkum ve firmě Socialbakers. Mimojiné působím jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě, kterou jsem také vystudoval. V roce 2014 mi byl udělen titul osobnost roku v rámci cen českého internetu Křišťálová lupa. Založil jsem překladatelský časopis Plav.

Josef Šlerka(

Výkonný ředitel

„Velké věci se málokdy dějí najednou a z jedné příčiny. Ve skutečnosti se skládají z drobných snah spousty lidí. Obrana liberální demokracie je velká věc, ke které chci touto cestou drobně přispět.“

Marie Wichterlová(

Do Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky jsem nastoupila jako programová manažerka v říjnu 2017. Do fondu jsem přešla z Bakala Foundation, kde jsem měla na starosti komunikaci a byla jsem koordinátorkou kurzu investigativní žurnalistiky Achillova data. Před tím jsem působila jako PR a projektová manažerka v Nadačním fondu Českého rozhlasu, v IOM Mezinárodní organizaci pro migraci v Praze a v Člověku v tísni. Průběžně jsem spolupracovala s celou řadou dalších neziskových organizací jako konzultantka v oblasti komunikace. Vystudovala jsem Klinickou a toxikologickou analýzu na PřFUK a Studia občanského sektoru na FHS UK.

Marie Wichterlová(

Programová manažerka