Proč jsme vznikli


 

V roce 2013 koupil miliardář s politickými ambicemi, Andrej Babiš, nakladatelství vydávající dva přední české deníky, MF Dnes a Lidové noviny. Tou dobou už další oligarcha, Zdeněk Bakala, vlastnil nakladatelství Economia s hlavním titulem Hospodářské noviny. Netrvalo dlouho a největší síť regionálních deníků v České republice koupila investiční společnost Penta s majiteli napojenými na vrcholnou politiku.

V té době však již procházela nezávislá a kvalitní žurnalistika velkou proměnou celosvětově. Nástup internetu, sociálních sítí, neplacených portálů a s tím spojený významný pokles prodejů tištěných médií vyvolal obrovský tlak na žurnalistiku i na její nezávislost na politice a inzerentech.

V evropské i světové politice můžeme sledovat nástup silných autoritářských tendencí a nacionalismu, jejichž prvním nepřítelem je svobodný tisk. V neposlední řadě také čelíme silné ruské mediální propagandě z tzv. alternativních médií, která má za cíl rozložit důvěru občanů v demokratický stát a jeho hodnoty. Používá k tomu manipulaci obsahu zpráv a obcházení tradičních médií, která označují za tzv. „oficiální“, čímž implikují, že tradiční média jsou spojená se státem.

Jak vývoj globální krize médií, tak i způsob koncentrace vlastnictví hlavních soukromých zpravodajských médií v rukou tzv. oligarchů významně oslabil instituci nezávislé a kvalitní žurnalistiky v České republice.

Masový odchod kvalitních žurnalistů z tradičních titulů jako jsou Lidové noviny a MF Dnes v roce 2014 po akvizici vydavatelství Andrejem Babišem byl jen jedním z indikátorů domácí krize, za to však velmi významným.

Nebezpečí plynoucí z obou trendů na mediální scéně a možných politických dopadů si naléhavě uvědomovala skupina podnikatelů, která od roku 2015 vykrystalizovala ze setkávání nad tématem médií a politiky vPrague Business Clubu . Skupinu tvořili pozdější zakladatelé fondu.

Všichni členové se v diskuzích shodli na definici problému i na hodnotové orientaci a roli nezávislých médií ve společnosti i politice. Jak lakonicky poznamenal jeden ze zakládajících členů fondu, František Dostálek: „Bez nezávislých médií nebudeme vědět, na kom jsme závislí“.

Skupina pozdějších zakladatelů se také shodla na nutnosti vytvoření nového modelu podpory nezávislých médií a v létě roku 2016 vznikl první podnikatelský nadační fond pro podporu nezávislé žurnalistiky ve střední Evropě - NFNZ.