Granty


Koho
podporujeme

Prostřednictvím příspěvků, cen, půjček a odborné asistence podporuje NFNZ především
nezávislou investigativní žurnalistiku a fakticko-analytickou žurnalistiku
s celospolečenským dosahem. Velký důraz klademe na posílení nezávislé investigativní
a fakticko-analytické žurnalistiky v regionech České republiky.
V menší míře a odůvodněných případech podporujeme nezávislou názorovou žurnalistiku
s celospolečenským dosahem, která je v souladu s našimi základními hodnotami.Kvůli posílení dopadu svobodných informací podporujeme cíleně především, nikoliv však exkluzivně, projekty
existující, takové, které prokázaly svoji životaschopnost a mají potenciál růstu. Podpora vlivným, silným
a kvalitním médiím a jednotlivcům za účelem posílení vlivu jejich práce, zvýšení jejich profesní úrovně a umožnění
organického růstu existujících projektů je  jednoznačnou prioritou před zakládáním projektů nových.

V regionech ČR budujeme síť sympatizantů z řad místních podnikatelů, našich regionálních ambasadorů,
s jejichž pomocí informujeme potenciální dárce o našich záměrech a činnosti. Za tímto účelem pořádáme
v krajích akce za účasti známých osobností.

Spolupracujeme se spřízněnými institucemi, například Společností Ferdinanda Peroutky a dalšími.
Plánuje vytvořit několik cen odměňujících vynikající práci v různých kategoriích.

Nezávislým médiím budeme pomáhat propagovat jejich práci. Za tímto účelem vytvoříme skupinu specialistů
na marketing a navážeme spolupráci s kreativní/marketingovou agenturou.

Podobným způsobem budeme pomáhat nezávislým médiím a žurnalistům s právní pomocí v nouzi.

Ve střednědobé budoucnosti zvážíme podporu celostátních programů v oboru mediální výchovy ve spolupráci
s renomovanými institucemi. Ve stejné časové perspektivě také zvážíme vytvoření pravidelného
hodnocení kvality hlavních médií v ČR.

Granty na podporu investigativní žurnalistiky
Kdo a jak se může o granty přihlásit


Zoznam
grantov

CREATERA RURES DI PRICE ITEM
NFNZ / 254 / 2016 Lorem impsun 20 500 etiem de
NFNZ / 254 / 2016 Lorem impsun 20 500 etiem de
NFNZ / 254 / 2016 Lorem impsun 20 500 etiem de
NFNZ / 254 / 2016 Lorem impsun 20 500 etiem de
NFNZ / 254 / 2016 Lorem impsun 20 500 etiem de
NFNZ / 254 / 2016 Lorem impsun 20 500 etiem de